Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X

Vodskov Kro

Vodskov og Omegns Forsamlingsbygning - Vodskov Samlingshus - Vodskov Gæstgivergård - Vodskov Afholdshotel - Vodskov Hotel - Vodskov Kro
Jernbanegade 3 - (Smedepladsen 3).


29. december 1898
Vodskov og Omegns Forsamlingsbygning indvies.


Annonce bragt i Aalborg Stiftstidende d. 27. december 1898, to dage før indvielsen.

I Horsens-Hammer Årbogen 1998 nævner Johs. Høgsted, at stedet igennem tiderne har heddet:
Forsamlingshuset, Vodskov Gæstgivergaard, Vodskov Hotel og Vodskov Kro.
Lærer Sigurd Ersted havde tidligere i et postkort fra 1905 kaldt stedet for Vodskov Samlingshus,
mens annoncen viser, at Vodskov Kro's første navn var "Vodskov og Omegns Forsamlingsbygning".


Omtalte Pastor Barfod, Sønderholm er
Kristian V. T. Barfod (1860-1944), sognepræst i Sønderholm-Frejlev fra 1890-1901.


26. april 1904
På et historisk møde i salen med ca. 50 deltagere,
besluttes det at arbejde videre med en ide om, at bygge en kirke i Vodskov.


Ca. 1905
Klik for stor størrelse.


21. december 1905

Vodskov Samlingshus
Klik for stort billede
"...Pastor Christensen taler i Vodskov Samlingshus...".


Ca. 1907
Klik for stort billede
På det nederste billede, til højre for de hvide huse, ses rejsestalden og selve samlingshuset.


Ca. 1908
Overgår til at blive et afholdshotel.


Ca. 1909

Samlingsbygningen med hestestalden ud mod Jernbanegade ses nederst til højre.
De øvrige motiver er øverst til venstre
Vodskov Station - Til højre Anna Nymarks butik på hjørnet af Sæbyvej/Vodskovvej og Jernbanegade/Smedepladsen.
og nederst til venstre Aalborgvej/Vodskovvej med den gamle Mølle, inden den nedbrændte.


Klik for stort billede.
Samlingsbygningens hvide gavl bag plankeværket.


11. februar 191 1
Omtales i en annonce i Aalborg Stiftstidende som Vodskov Gæstgivergård.


12. marts. 1925
"
Vodskov og Omegns Håndværker- og Borgerforening" stiftes på Vodskov Afholdshotel.


1942
Boye Johannsen overtager hotellet.


1947
Påbegynder fremvisning af spillefilm i den store sal.


Ca. 1950
Får spiritusbevilling.


Ca. 1955
Klik for stort billede.
Rejse- eller hestestalden er ombygget til bl.a. toiletter, garderobe, bag hovedbygningen er der opført en stor sal og bag denne "filmrummet",
hvorfra filmoperatøren tirsdag og fredag aften passede filmfremviseren.


1961
Opført i telefonbogen som:
Vodskov Hotel. Tlf. 72.


16. april 1962
Vodskov Borgerforening indkalder til møde på hotellet om dannelse af en idrætsforening i byen.


1970
Jernbanegade 3 skifter navn til Smedepladsen 3.


1971
Sonja Jørgensen overtager hotellet.


1983
Keld Hinrup Jensen overtager hotellet og gennemfører moderniseringer.


2011
Jens Rostrup overtager kroen og gennemfører som sin forgænger store moderniseringer.


 Klik på postkortene og se dem i stor størrelse

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.