Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X

Vodskov Telefoncentral
De første 100 telefonnumre.

Telefoncentral fra 1911-1965

Telefonnumre, abonnenter og adresser er udarbejdet efter gennemgang af Aalborg og Omegs telefonbøger fra perioderne:
1928-1932, 1935-1937, 1939, 1941-1943, 1952, 1955-1956, 1961,
suppleret med div. oplysninger fra bl.a. Kraks Vejviser, aviser, årbøger, breve og postkort.
En gennemgang af Kraks Vejvisere for årgangene 1911-1917 viser, at der kun er ca. 4-5 oplysninger om Vodskov og Rærup pr. årgang.


 


1

2
3

4

567

8

910
 1928-1964: Vodskov Jernbanestation.

1928-1939: Gårdejer C. P. Pedersen.
1940: ?
1941-1961: Gårdejer Thorvald Andreasen. Den Røde Gård.
1964: Holger Andreasen

1912: J. L. Andreasen, Møllebygger. (Avisannonce). Se også tlf. 34.
1914: J. L. Andreasen, Møllebygger. (Avisannonce).
1915-1927: ?
1928-1929: Ikke optaget i telefonbøgerne.
1930-1931: "Skytteplantagen" J. Nymark.
1932: Restauratør J. Nymark "Skytteplantagen"
1933-1934: ?
1935: Ikke optaget i telefonbogen.
1936-1964: Slagtermester Hans Jensen. (1961: Skolevej).

1928: Hestehandler M. Byrholt Pedersen.
1929: Ikke optaget i telefonbogen.
1930: Gaardejer / Sygekasseformand Andr. Thorn, Rærup.
1931-1961: Sognefoged og Sygekasseformand, Gårdejer Andr. Thorn.
1964: Andr. Thorn.

1914-1917: Rærup Andelsmejeri pr. Vodskov. (Kraks Vejviser).
1918-1927: Rærup Mejeri el. Rærup Andelsmejeri.
1928-1964: Rærup Mejeri.

1928: Ewald Nielsen. Manufaktur.- og Trikotageforretning.
1929-1931: Manufakturhandler: A. Kjærgaard.
1932: Manufakturhandler: A. Kjærgaard. / Gyldendalske Boghandels Udsalg.
1933-1934: ?
1935-1956: A. Kjærgaard. Manufaktur. og herreekvip.
1957-1960: ?
1961-1964: A. Kjærgaard. Manufaktur. og herreekvip. / Gyldendalske Boghandels Udsalg.

1928-1964: Gårdejer L. P. Larsen. Skippersminde.

1928-1964: Niels Chr. Svendsen. Engmark pr. Langholt.

1911-1956: Skomager Lars Olesen.
1957-1960: ?
1961-1964: Skotøjshandler. Chr. Pedersen.

1915-1936: Gårdejer/proprietær Peder Pedersen. Skovlund.
1937-1943: Chr. Nielsen, Skovlund.
1944-1951: ?
1952-1964: Gårdejer Poul Gylling. Skovlund.

 11


12

13
14

15161718

19

20
 

 1928-1961: Rærup Brugsforening.
1964: Brugsen Rærup.

1915-1933: Købmand Ingvar Dahl, Sæbyvej 1.
1934: ?
1935-1952: Købmand Chresten Lie (1895-1988). Sæbyvej 1.
1953-1954: Telefonbøgerne er ikke gennemgået.
1955-1964: Købmand Christian Lie. Sæbyvej 1.


1914-1917: Niels Chr. Nielsen (1869-1935). (Kraks Vejviser).
1918-1927: Niels Chr. Nielsen.
1928-1935: Smedemester Niels Chr. Nielsen.
1936-1939: Mekaniker Paul Kristensen.
1940: ?
1941-1942: Bloch Jensen Autoværksted. (1952: tlf. 107).
1943-1951: ?
1952-1964: Vodskov Autoværksted. / Mekaniker Annæus Nielsen.

1928-1939: Partikulier. K. S. Djernes.
1940-1941: Ikke optaget i telefonbogen.
1942: Læge Harry Thyø-Nielsen.
1943: Læge Aage Nissen.
1944-1951: ?
1952-1955: Læge Erling Fischer (1917-1981).
1956-1960: Læge Erling Fischer / + Een Verden?
1961: Læge Erling Fischer / Een Verden.
1964: Læge Erling og Peer Fischer /Een Verden.

1918-1919: Sagfører Anders Olesen, (1854-1929). (Kraks Vejviser).
1928-1931: Sagfører Anders Olesen, Hammer Bakker.
1932-1939: Aandsvageanstalten - Børneasylet.
1940: ?
1941-1956: Overlæge G. Wad (1904-1992)
1957-1960: ? - Fra 1961: Tlf. 165.
1961-1964: Murermester Ejnar Pedersen Kirkevej 73.

1919-1939: Vodskov Aandssvageanstalt. (1961: Tlf. 165).
1940: ?
1941-1943: Aandsvageanstaltens omstillingskontor.
1944-1951: ?
1956: Aandssvageanstalten ved Vodskov.
1957-1960: ?
1961-1964: Kolonialhandler Solvejg og Arne Kastenskov. Skippersmindevej.

1928-1943: K. Nielsen, Østergaard.
1944-1951: ?
1952-1964: Gårdejer Ingemann N. Ellersgaard Nielsen, Østergaard.

1928: Propritær Lars Jensen (1864-1927), Attrupgaard.
1929-1942: Enkefru Maren Jensen (1880-1942), Attrupgaard.
1943: Gårdejer N. K. Strømberg.
1944-1951: ?
1952-1964: Attrupgaard pr. Langholt.

1928-1964: Købmand L. Olesen (1882-1947). Butikken videreføres under samme navn.

1928-1943: Chr. Mølholm, Kinnerupgaard.
1944-1951: ?
1952-1964: Vejmand. Sv. Lund Christensen.

 21

2223

242526
272829

30
 1928-1964: Hestehandler Morten Jensen.

1928-1956: Slagtermester Chr. Tyrrestrup Jensen. (Se også tlf. 78).
1957-1960: ?
1961-1964: Slagtermester Egon Uhler. Sæbyvej 3.

1928-1964: Slagter Eduard Pedersen, Plovhusene.

1928-1943: Gårdejer Lars Nymark.
1944-1951: ?
1952-1964: Gårdejerske Johanne Nymark. Nymark pr. Langholt.

1928-1937: Sognerådskasserer Chr. Urth., Rærup.
1938: Chr. Urth. (Sognerådskasserer?).
1939-1943: Chr. Urth, Rærup.
1944-1941: Chr. Urth. (Rærup?).
1952-1956: Chr. Urth. (Bynavn ikke angivet).
1957-1960: ?
1961-1964: Vognmand Erik Ørtoft. (Se også tlf. 52). + 1964: Vaskeriejer Laurits Ørtoft, Skolevej 26.

1928-1932: Vognmand Peter Olsen.
1933-1934: ?
1935: Ikke optaget i telefonbogen.
1936-1964: Lærer M. Jeppesen. Vodskov Skole

1928-1936: Niels Jensen. Gårdejer, Skakkebæk.
1937: Ikke optaget i telefonbogen.
1938: ?
1939-1942: N. C. Madsen, Skræddermester.
1943: Ikke optaget i telefonbogen.
1944-1942: ?
1952-1964: Gårdejer C. L. Olesen. Skovgård.

1928: Bager Harald Pedersen.
1929: Bagermester C. Cortz.
1930-1932: Ikke optaget i telefonbogen.
1933-1934: ?
1935-1956: Bager Thorvald Christensen.
1957-1960: ?
1961-1964: Bagermester K. Kristensen. Aalborgvej

1928-1930: Maler E. V. Christensen
1931-1932: Ikke optaget i telefonbogen.
1933-1934: ?
1935-1936: Ikkeo ptaget i telefonbogen.
1937-1964: Købmand Godfred Jensen.

1928-1956: Betty Frederiksen, Distriktsjordemoder.
1957-1960: ?
1961-1964: Urmager Marius Pedersen. Ploughusene.

 313233


34


35

36

37

38


39


40

 1928-1942: Søren Jensen, Nygård.
1943-1951: ?
1952-1964: Gårdejer Johannes Olesen. Nygård.

1928-1937: Søren Jensen's Enke Langbrokro.
1938: ?
1939-1964: Gårdejer. Jens Sørensen. Langbrokro.

1928-1956: Lærer Chr. Petersen. Langholt
1961-1964: Lærer Chr. Petersen. Kløvermarken.

1931-1937: Møllebygger J. L. Andreasen (Se også tlf. 3).
1938: ?
1939: J. L. Andreasen. Møllebygger / O. P. Hougaard. Tømrermester.
1940: ?
1941-1961: J. L. Andreasen. Møllebygger.
1964: J. L. Andreasen. Møllebygger / O. P. Hougaard. Tømrermester.

1928-1930: O. Rytter Hansen. Skrædder og Lingeriforretning.
1931: O. Rytter Hansen. Skrædder.
1932: A. Frostholm, Skrædderforretning. Vodskov St. (Se også tlf. 94).
1933-1934: ?
1935-1964: Malermester Arnold Larsen.

1928-1932: Jens Kjærsgaard, Rærupgaard.
1933-1934: ?
1935-1937: Ikke optaget i telefonbogen.
1938: ?
1939-1964: Vodskov Alderdomshjem.

1928: Konditor og hjemmebagerske Helga Nymark.
1929-1932: Ikke optaget i telefonbogen.
1933-1934: ?
1935-1936: Ikke optaget i telefonbogen.
1937-1964: Sygekassekasserer H. C. Andreasen.

1928-1929: Sognefoged Peter Jensen.
1930-1932: Fhv. sognefoged Peter Jensen.
1933-1936: Ikke optaget i telefonbogen.
1937-1941: Dansk Arbejdsmands Forbund 25. Kreds.
1942-1951: ?
1952-1964: Gårdejer Jens E. Jensen. Skakkebæk.

1928-1932: Slagter Jens Jensen, Kathaven.
1933-1934: Telefonbøger ikke ikke gennemgået.
1935: Ikke optaget i telefonbogen.
1936-1942: Rob Jensen, Vognmand
1943-1951: ?
1952-1964: Murermester Kaj Jensen.

1928-1930: Ikke optaget i telefonbogen.
1931: Chr. Aistrup, Bækgaard.
1932: Handelsmand Chr. Aistrup, Bækgaard.
1933-1934: ?
1935: Ikke optaget i telefonbogen.
1936-1943 Laurids Henriksen, Lillebilvognmand.
1952-1961: Slagtermester K. Krogh.
1964: Slagtermester A. Nørgaard Thomsen, Aalborgvej 10.

 


41
42


43


44


45


46

47

48
49

50

 
1928: Handelsmand Jens Samuelsen, Landly Rærup.
1929-1930: Ikke optaget i telefonbogen.
1931: Biludlejer J. Samuelsen.
1932: Biludlejer og handelselmand J. Samuelsen.
1933-1934: ?
1935-1936: Ikke optaget i telefonbogen.
1937-1952: Pensioneret lærer S. Leer Sørensen.
1955-1964: Pensionist Martine Leer Sørensen. Hytten.

1928-1929: Ikke optaget i telefonbogen.
1930: Købmand Anders H. Nielsen.
1931: Købmand Chr. J. Pedersen, Kinnerup.
1932: Kinnerup Købmandshandel / Aksel Pedersen.
1933-1934: ?
1935-1939: Købmand Aksel Pedersen, Kinnerup.
1940: ?
1941-1943: Købmand Thomas Risager, Kinnerup.
1944-1952: ?
1952-1964: Købmand Søren Bundgaard, Kinnerup pr. Uggerhaldne.

1928-1929: Ikke optaget i telefonbogen.
1930: Skovejer A. F. T. Olesen.
1931-1943: Forpagter A. F. Olesen, Skovgaarden.
1944-1951: ?
1952-1961: Skovejer A. F. T. Olesen, Skovhuset.
1964: Dyrlæge Chr. Jacobsen, Kirkevej 55.

1928-1943: Epileptikerhjemmet Fredhjem. / A E Sørensen.
1944-1951: ?
1952: Epileptikerhjemmet Fredhjem. / C P Hüttel Sørensen.
1955-1956: Epileptikerhjemmet Fredhjem. / Hüttel Sørensen.
1957-1960: ?
1964: Epileptikerhjemmet Attruphøj.

1936: Smedemester J B Nielsen.
1937: Ikke optaget i telefonbogen.
1938: ?
1939: Ikke optaget i telefonbogen.
1940-1942: ?
1943: Vodskov Brugsforening, Stationsvej.
1944-1947: ?
1948: Vodskov Brugsforening. (Annonce)
1952-1961: Vodskov Brugsforening. Stationsvej.
1964: Brugsen, Kirkevej.

1937-1964: Portør L. Th. Larsen. (Balticas Agentur).

1920: J. Thellefsen. (Avisannonce).
1928-1937: Jakob Chistensen. (Med "Ch"). Snedkermester.
1938: ?
1939: Vodskov Møbelfabrik. / Jakob Kristensen. (Med "K").
1940: ?
1941-1943: Jakob Christensen. (Med "Ch").
1942-1955: ?
1956: Vodskov Møbelfarik / Møbelfabrikant Jakob Kristensen. (Med "K").
1961-1964: Vodskov Møbelfabrik. / Jakob Kristensen. / Omst. til Knud Kristensen.

1928-1930: Ikke optaget i telefonbogen.
1931-1932: Aage N. Skipper - Planteskole.
1933-1934: Telefonbøger er ikke gennemgået.
1935-1964: Aage N. Skipper. Planteskole og Handelsgartneri.

1928-1937: Ikke optaget i telefonbogen.
1938: ?
1939-1956: Handelsmand Niels Jakobsen.
1957-1960: ?
1961-1964: Tatol. Skolevej 2.

1928-1937: Autovognmand Aage Ersted
1938: ?
1939-1942: Anton Christensen, Vognmand.
1943-1951: ?
1952: Mekaniker Regnar Kornum, Jernbanegade 8.
1953-1955: ?
1956: Mekaniker E. Sund Nielsen, Jernbanegade 8.
1957-1960: ?
1961-1964: Autoreparatør Hermann Kornum. Møllevej 1.

51

52


53
54
55
56
57

58

5960
 

1928-1930: Ikke optaget i telefonbogen.
1931: S E Olsen, Ingerslevhus.
1932-1943: Fhv. forp. S. E. Olsen, Ingerslevhuset.
1944-1951: ?
1952-1964: Fru Emma Olsen. Ingerslevhuset.

1928-1936: Ikke optaget i telefonbogen.
1937-1943: Vognmand Samuelsen. - Damefrisør.
1944-1951: ?
1952-1956: Vognmand E. Ørtoft. (Se også tlf. 25.).
1957-1960: ?
1961-1964: Vognmand Peter Jensen / Vodskov Vognmandsforretning.

1928-1932: Ikke optaget i telefonbogen.
1933-1934: ?
1935-1937: Ikke optaget i telefonbogen.
1938: ?
1939: Murermester Jens Rasmussen & Sønner.
1940: Telefonbog ikke gennemgået.
1941-1942: Ikke optaget i telefonbogen.
1943-1964: Chr. Tveden. Skovlund.

1928-1932: Ikke optaget i telefonbogen.
1933-1934: ?
1935-1937: Ikke optaget i telefonbogen.
1938: ?
1939: Ikke optaget i telefonbogen.
1940: ?
1941-1956: Gårdejer Jens Kjærsgaard, Rærupgaard.
1961-1964: Gårdejer Jens Kjærsgaard, Kirkevej 17.

1928-1941: Gårdejer Martin Jørgensen, Lerbæk.
1942-1943: Rutebilejer Niels Smed, Lerbæk.
1944-1951: ?
1952-1964: Lærerinde Bodil Hasselbalch. 1961: Skolevej

1928-1932: Ikke optaget i telefonbogen.
1933-1934: ?
1935-1937: Ikke optaget i telefonbogen.
1938: ?
1939: Inspektør Aug. Thomsen.
1940: ?
1941-1942: Ikke optaget i telefonbogen.
1943: Damefrisør Agnes Holm, Skolevej.
1944-1951: ?
1952-1956: Damefrisør Edel Lyrhøj, Skolevej.
1957-1960: ?
1961-1964: Præst Gunnar Pedersen. Skolevej 5.

1928-1932: Ikke optaget i telefonbogen.
1933-1934: ?
1935-1956: Færgegaard H., Manufaktur- og Trikotageforretning. (f. 1901)
1957-1960: ?
1961-1964: Manufakturhandler N. Corneliussen, Aalborgvej 11.

1928-1943: Kabelmester N.O.A.E. Jens Tyrrestrup-Jensen.
1944-1951: ?
1952-1956: Installatører Jes & Dagmar Tyrrestrup.
1957-1960: ?
1961-1964: Installatør Jes Tyrrestrup. Aalborgvej 5. / Vodskov Installationsforretning.

1928-1943: Indremissionær A. Jonstrup, Kjærsgaard.
1944-1951: ?
1952-1964: Ida Jonstrup. Skolevej.

1941-1964: Plejefar / Inspektør / Tilsynsførende E. Hedegaard (1900-1988). (1961: Privat Kløvermarken)
 

616263


64
65

6667

68
69

70
 

1941-1943: Rejsesekretær Jens Christensen, Solhjem.
1952-1956: Damefrisør Edith Andersen, Kirkevej.
1961-1964: Talepædagog Preben Solhøj. Kløvermarken 5.

1941: Ikke optaget i telefonbogen.
1942-1952: Arbejdsmændenes Fagforening for Vodskov og Omegn. + Kontorbestyrer Jens Hjølund. (1952: Kirkevej).
1953-1954: ?
1955-1957: Arbejdsmændenes Fagforening for Vodskov og Omegn.
1958-1960: ?
1961: Arbejdsmændenes Fagforening for Vodskov og Omegn / Kontorbest. Børge Mortensen. Attrup pr. Langholt.
1964: Arbejdsmændenes Fagforening for Vodskov og Omegn / Kontorbest. Aage Møller Jensen. Attrup pr. Langholt.

1941: Ikke optaget i telefonbogen.
1942-1964: Kolportør Hans Chr. Jørgensen.

1941: Ikke optaget i telefonbogen.
1942-1956: Cykelhandler Hans P. Jensen.
1957-1960: ?
1964: Cykelhandler Hans P. Jensen. / Kosangas Depot. Aalborgvej.

1942-1964: Bogtrykker William Jessen. Gl. Vodskov.

1942-1943: Ny Kliskenborg Epileptikerhjemmet Avlsgaarden.
1944-1951: ?
1952-1964: Gårdejer Tage Kjærsgaard Lille Mariendal, Rærup.

1943-1964: Gårdejer Anders Nielsen. (1952: Lille Nygaard).

1943-1952: Brøndborer Carl A. Pedersen.
1953-1954: ?
1955-1961: Tilsynsførende P. Bøgsted.
1964: Tekniker M. Johnsen, Stubmarken 4.

1943-1964: Fhv. Gårdejer Peter Nielsen. Nyholt.

1943: Ikke optaget i telefonbogen.
1944-1951: ?
1952-1964: Snedkermester Holger Simonsen.
 

71

72

73
74

7576777879

80
 

1952-1964: Hønseriejer. N. Chr. Nielsen. Elmely.

1952-1964: Hotelejer Boye Johannsen. / Vodskov Hotel.

1952-1955: Fabrikant Svend Overgaard, Rosenhuset, Gl. Vodskov.
1956: Ikke optaget i telefonbogen.
1957-1960: ?
1961-1964: Gårdejer Niels Chr. Jeppesen. Krogdalsved

1952-1964: Radioreparatør Chr. Jørgensen Mariendal. (1955: Gårdejer, 1961: Radioværksted).

1952-1956: Gårdejer Carl Chr. Larsen, Rærup.
1957-1960: ?
1961-1964: Gårdejer Hans Johnstrup. Rærup.

1948: Pantefoged Hermann Juul.- Horsens-Hammer Avis redaktion. (Annonce).
1949: Pantefoged Hermann Juul.- Horsens-Hammer Avis redaktion (Avisen lukkede i 1949).
1950-1964: Pantefoged Hermann Juul.

1952-1956: Pensioneret Plejerske I M Gammeltoft Nilesen, Kirkevej.
1957-1960: ?
1961-1964: Blikkenslager Leif Kristensen. Kirkevej 9.

1952-1956: Lærerinde K. Petersen
1957-1960: ?
1961-1964: Slagtermester Chr. Tyrrestrup. Drøvten. (Se også tlf. 22).

1952-1964: Jens Gustav Jørgensen. Ny Attrup.

1952-1964: Gårdejer Søren Torp Krogh. Lille Nymark pr. Langholt.
 

81

81


81


818283


84

85

86


87

88


899090


90

u


x


y

x
1961-1964: Gårdejer E. Larsen. Kongseng pr. Langholt.

1952-1956: Gårdejer Aa. Nielsen Korseng, Horsens Enge.
1957-1961: ?

1952-1955: Gårdejerske Fru Stinne Pedersen, Enggaarden pr. Langholt.
1956: Nummeret er antagelig blevet nedlagt, da abonnenten har fået tildelt nr. 126.

1952-1956: Gårdejer Carl Anker Andersen, Rærup
1957-1960: ?
1961: Nummeret er antagelig blevet nedlagt, da abonnenten har fået tildelt nr. 151.

1952: Handelsmand Jens Samuelsen.
1953-1954: ?
1955-1964: Olav & Jens Samuelsen. Maskinværksted. Sæbyvej 24.

1952: Glarmester Niels Peter Jensen.
1953-1954: ?
1955: Afdelingslæge Elisabeth Lykke, Kløvernarken 1.
1956: Ikke optaget i telefonbogen.
1957-1960: ?
1961-1964: Frisørmester K. Pejstrup. Skolevej 3.

1952-1964: Vognmand Theodor Pedersen. Kirkevej.

1952-1964: Dræningsmand/Dræningsmester Marinus Kjeldsen.

1948-1964: Vodskov Lillebil - Chr. Holm. (1948: Annonce, 1961: Kirkevej.)
1952-1961: Gårdejer Peter Jensen. Højrimmen - Samme nummer?

1952-1956: Gårdejer Harry Larsen, Lerbæk.

1957-1960: ?
1961-1964: Gårdejer Arthur Sørensen. Lerbæk.

1952-1956: Gårdejer Harry Kjær, Kikkenborg.
1957-1960: ?
1961-1964: Ejendomshandler Harry Kjær. / Vodskov Ejendomskontor. / (Sognefogeden 1964).

1952: Gårdejer Peter Holm Hansen, Kinnerupgaard.
1953-1954: ?

1955-1956: Kinnerupgaard.
1957-1960: ?

1961: Forpagter M. Jensen. Kinnerupgaard.
1964: Bestyrer Erik Bak, Kinnerupgaard.

 

9192


93

94


95

96

97

98

99

100
 

1952-1956: Horsens Hammer Kommunekontor.
1957-1960: ?
1961-1964: Horsens Hammer Kommunekontor. / Kæmner E. Heden.

1957-1960: ?
1961-1964: Fhv. Gårdejer Th. Jørgensen Aalborgvej 15.

1952-1964: Fhv. Teglbrænder Jens Jensen.

1952: Vognmand Chr. Nielsen.
1953-1954: ?
1955: Søstrene Larsen, Trikotagehandler, Langbrokrovej 2.
1956: Ikke optaget i telefonbogen.
1957: ?
1961-1964: A. Frostholm. Brødudsalg. Jernbanegade 8. (Se også tlf. 35).

1952-1964: Gårdejer Anton Frandsen, Rærup.

1952-1964: Købmand. N. S. Andersen. Rærup

1952-1964: Kamma Skov. Brødudsalg. Kirkevej.

1952-1964: Gårdejer Gunde Jensen. Lerbæk.

1952-1964: Diakon Hans Bendsen. Drøvten. (1955-1956: Rønnebo, 1961: Drøvten).

1952: Repræsentant Johan Cortsen, Skolevej.
1956: Lillebil Johan Cortsen, Skolevej 11.
1961-1964: Lillebilvognmand Johan Cordsen / Vodskov Lillebil, Drøvten 4.
 


 

 

Bemærkninger til listen:

De første 13 numre menes at være oprettet sammen med telefoncentralens etablering i 1911.

Ikke gennemgåede telefonbøger må formodes at indeholde de samme oplysninger som årgangen umiddelbart før og efter, hvis oplysningerne i disse er identiske.

Der er i ovenstående liste ikke medtaget oplysninger om telefonnumre, abonnenter og adresser efter telefoncentralen blev automatiseret d. 5. oktober 1965.

Årsagen til undernumrene u, x, y, kender jeg ikke.

Tilsyneladende er telefonnumrerne ikke oprettet kronologisk.

Indtil jeg har haft mulighed for at gennemgå alle telefonbøger fra hele perioden, hvis de eksisterer, vil ovenstående liste naturligvis kunne forbedres.

 

 


 

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.