Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X
Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane (FFJ)    -    Nordjyllands Forenede Privatbaner (NFP)    -     Aalborg Privatbaner (AP)

Vodskov - Østervraa (VØ)   -    Hjørring Privatbaner (HP)

Når en privatbane befordrede en pakke, skulle der betales for det, så det var naturligt, at man fulgte postvæsenets eksempel,
 med at udstede kvittering i form af fri(givelses)mærker, der kunne påklæbes pakken.
Da pakker er større end breve og postkort, var jernbanemærkerne ofte større end postvæsenets frimærker.
Medens man til breve, postkort o.l. kun har en type frimærker, havde privatbanerne ofte to slags mærker:
Enten blev jernbanemærkerne påklæbet pakken, eller også blev de noget mindre frankeringsmærker påklæbet fragtbrevet.
Det hændte også, at det skete omvendt.

Klik for stort billede.
Eksempel på pakkemærke - til pakker.

Klik for stort billede.
Eksempel på frankeringsmærke til fragtbreve.

Begge typer kaldes ofte under et for jernbanemærker.

Klik for stort billede.
En komplet samling af jernbanemærker, afstemplet på Vodskov Station, må anses for at være en umulighed.
Derfor er nedenstående oversigt suppleret med ubrugte jernbanemærker, der teoretisk set, kunne anvendes på Vodskov Station.
Det illustrative materiale er desværre noget mangelfuldt, da der, ud over de mest almindelige jernbanemærker, sjældent bliver udbudt materiale til salg.
 

FFJ
Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane

Åbnet 19. marts 1897
 

1897
Type A
Takket 11¼
Klik for stort billede.


1897 -
Type B
Lokomotivet har kun et synligt vindue.
Takket 11¼

 


20 øre rød
-
Med skravering øverst
i strandkanten

 


20 øre rød
a
Uden skravering øverst
i strandkanten

 

20 øre rød
b
Punktagtigt
skravering

 

20 øre rød
c
Førerpladsen
er lys

 
 


1910
Type C
Lokomotivet har to synlige vinduer.

20 øre rød


1919
Provisorie udgivet af Aalborg Privatbaner på 1897-udgaven.


20 / 10 øre rød

 

 Den 16. oktober 1902
Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane (FFJ), Aars - Nibe - Svendstrup Jernbane (ANSJ) og Aalborg - Hadsund Jernbane (AHJ) indgår driftsfællesskab under navnet:
NFP
Nordjyllands Forenede Privatbaner

 
1903
   

   
 
1907
    NORDJYLLANDS
FORENEDE

ØRE 5 ØRE

PRIVATBANER

Grå

NORDJYLLANDS
FORENEDE

ØRE 10 ØRE

PRIVATBANER

Brun

NORDJYLLANDS
FORENEDE

ØRE 30 ØRE

PRIVATBANER

Grøn

NORDJYLLANDS
FORENEDE

ØRE 50 ØRE

PRIVATBANER

Gul

   
 
1910
Aalborg - Hvalpsund Jernbane (AHB) kommer med i driftsfællesskabet.
 
1916
     
N. F. P


ØRE 40 ØRE

 

Blå


N. F. P.


ØRE 60 ØRE

 

Rød

     
 
1920
    NORDJYLLANDS
FORENEDE

OVERTRYK
10 / 5

PRIVATBANER

Grå

   
 
Nordjyllands Forenede Privatbaner ændrer navn pr. 1. april 1915 til
AP
Aalborg Privatbaner
Indtil ca. 1919 benyttede de respektive selskaber deres egne jernbanemærker, hvorefter fællesmærkerne skulle anvendes.
 
1916
Type A
       
 
1919
Type B
(Frankeringsmærker)
     
AALBORG

Vingehjul
ØRE 30 ØRE
 PRIVATBANER

Grøn

     
 
1917-18
Type C (25 øre) - Type D (35 øre)
      GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
25 ØRE
Smal vingehjul

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
35 ØRE
Bred vingehjul

Rød

     
 
1919
     

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
Overtryk
50 / 25 ØRE
Smal vingehjul

Rød

     
 
1917-20
(Frankeringsmærker)
Type E (2 kr. type F)
2 kr. Rundt G foroven, øvrige fladt G foroven.


ØRE 50 ØRE

Gul

ØRE 80 ØRE
 
Violet

ØRE 100 ØRE

Orange
 
1919-23
Type D
Grovere papir
    GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
25 ØRE
Bred vingehjul

Grøn

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
30 ØRE
Bred vingehjul

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
45 ØRE
Bred vingehjul

Gul

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
50 ØRE
Bred vingehjul

Blå

   
 
1919
Type D
Provisorier
(6 figurer)
      GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 / 50 ØRE
Bred vingehjul
Grovere papir

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
90 / 35 ØRE
Bred vingehjul
Tyndere papir

Rød

     
 
 
1919-20
Type D
Provisorier
(5 figurer)
GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 / 50 ØRE
Bred vingehjul
Grovere papir

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
90 / 35 ØRE
Bred vingehjul
Tyndere papir

Rød

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
100 / 25 ØRE
Bred vingehjul
Grovere papir

Grøn

 
 
1919-20
Type D
Hvidt papir
      GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
25 ØRE
Bred vingehjul

Grøn

     
 
Type G
Vingehjul ligner tandhjul
    GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE

Rød

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 ØRE

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
90 ØRE

Brun

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
100 ØRE

Gul

   
 
 
1919-20
Frankeringsmærker
Provisorier
4 figurer
           

Frankeringsmærker
Provisorie
3 figurer
      AALBORG
Vingehjul
10 / 5
 PRIVATBANER

Lysegrå

     
 
1922-23
Type D
Riflet gummi
  GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
25 ØRE
Bred vingehjul

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
30 ØRE
Bred vingehjul

Brun

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE
Bred vingehjul

Grøn

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
75 ØRE
Bred vingehjul

Rød

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
85 ØRE
Bred vingehjul

Gul

 
 
1926
Type H
(Som type D, men med ændret skrifttype i værdibetegnelsen)
      GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 ØRE
Bred vingehjul

Blå

     
 
Provisorier
Type D
      GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
85 / 40
Bred vingehjul

Grøn

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
85 / 45
Bred vingehjul

Gul

     
 
1926-27
Frankeringsmærker
Type E
G er flad foroven.
       
 
1926
Type D
    GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE
Bred vingehjul

Violet

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 ØRE
Bred vingehjul

Mørkeblå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
75 ØRE
Bred vingehjul
Glat gummi
Rød
   
 
1929
Type D
Bredere tal
    GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
15 ØRE
Bred vingehjul

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE
Bred vingehjul

Violet

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
50 ØRE
Bred vingehjul

Blå

   
 
1929-34
Type D
Provisorier
  GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
25 / 35
Bred
vingehjul

Rød

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
25 / 100
Vingehjul
ligner tandhjul

Gul
GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 / 35
Bred
vingehjul

Rød

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
75 ØRE
Bred vingehjul
Riflet gummi

Rød

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
75 ØRE
Bred vingehjul
Glat gummi

Rød

 
 
1931-32
Type J
Smallere mærker
    GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE
Vingehjul
uden flange

Brun
GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
50 ØRE
Vingehjul
uden flange

Grå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 ØRE
Vingehjul
uden flange

Rød
   
 
1939
Type K
Takket 11½
      GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
25 ØRE
Vingehjul
med flange

Grøn

     
 
1939-51
Type K
Takket 11
    GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
10 ØRE
Vingehjul
med flange

Blå

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE
Vingehjul
med flange

Brun

GODSFRIMÆRKE
AALBORG PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 ØRE
Vingehjul
med flange

Rød

   
 
 
1940-46
Type L
Frankeringsmærker
    AALBORG
Vingehjul
ØRE 10 ØRE
 PRIVATBANER

Lysegrå

AALBORG
Vingehjul
ØRE 60 ØRE
 PRIVATBANER

Rød

AALBORG
Vingehjul
ØRE 80 ØRE
 PRIVATBANER

Violet

AALBORG
Vingehjul
ØRE 100 ØRE
 PRIVATBANER

Orange

   
 
1940
Format 21 x 28 mm
Type M
      GODSFRIMÆRKE
AALBORG
PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE

Brun
     
             

Format 21 x 28 mm
Type N: Værdiene er eftertrykt.
    Klik for stort billede. GODSFRIMÆRKE
AALBORG
PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
40 ØRE

Brun
GODSFRIMÆRKE
AALBORG
PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
50 ØRE
 
Grå
GODSFRIMÆRKE
AALBORG
PRIVATBANER

Aalborg Byvåben
60 ØRE

Rød
   
 
1941
Takket 11½
    Klik for stort billede. Klik for stort billede. 75 ØRE
Nordjylland
m. blå vand.
AALBORG
PRIVATBANER
   
 
1946-51
Type L
Frankeringsmærker
Takket 11
    Klik for stort billede.    
 
 
1947-49
Mærkater
Type P, R, S
  50 øre
Skinnebus
uden træer
AALBORG
PRIVATBANER
Klik for stort billede. Klik for stort billede.  
 
 
1949
Type T, U
      60 ØRE
Aalborghus
Ny tegning

AALBORG
PRIVATBANER
Klik for stort billede.      
 
 
1952-56
Type V, O, Q
    60 ØRE
Aalborghus
-

AALBORG
PRIVATBANER
2 KRONER
Nordjylland
(Lyseblå vand)

AALBORG
PRIVATBANER
   
 
1956-58
Type X, Y
    Klik for stort billede.    
 
1959
Type Z
      125
ØRE
Ålborg Byvåben

AALBORG
PRIVATBANER
     
 
1961
Provisorier
  100 / 50 øre
Tovogns
skinnebus

AALBORG
PRIVATBANER
 
 
1964
Type S
      Klik for stort billede.      
 
1965
Type Q
Hjørringbanen revideret på kort
     
75 ØRE
Nordjylland
(Lyseblå vand)

AALBORG
PRIVATBANER
     
 
1965-66
Type Q
Sæby - Frederikshavn er fjernet
      Klik for stort billede.      
 
Type Z, S, Æ
  Klik for stort billede. Klik for stort billede. Klik for stort billede.  
 
1967
 
   
 
Type X
 
    90 ØRE
Motorlokomotiv
AALBORG
PRIVATBANER
u/gul tryk
   
 
    330 ØRE
Broen
AALBORG
PRIVATBANER
u/gul tryk
   


Vodskov - Østervraa Jernbane
Åbnet 31. maj 1924
 

1924
Type A
Uden trykkerimærke under M.

Takket 11½
Tynd skrift

1927
Type B
Med trykkerimærke under M.

Takket 11½
Tyk skriftTynd skrift

1933
Type B
Med trykkerimærke under M.

Tynd skrift
Takket 12


35 øre grøn

1939
Type C
Hjørring - Hørbybanen med violet overtryk
.
Takket 11½


Da banen mangler 25 øres mærker og står over for en fusion,
anvendes godsfrimærke fra "Hjørring-Hørby JB" med overtryk.

 


Vodskov - Øster Vrå Jernbane
underlægges pr. 1. april 1939

Hjørring Privatbaner
 
April 1939
TYPE A: ØRE med antikvaskrift
Hjørring Privatbaner - Tekstbredde: 24 mm - Takket 11.
 
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

40
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

90
ØRE

Kontrolnummer
 
 
December 1939
Hjørring Privatbaner -Tekstbredde: 25 mm - Takket 11.
 
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

25
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

40
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

60
ØRE

Kontrolnummer
 
 
1942
Hjørring Privatbaner - Tekstbredde: 25 mm - Takket 11 X 12½
   
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

25
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

40
ØRE

Kontrolnummer
   
 
1943 - 46
TYPE B: ØRE er større og federe
Hjørring Privatbaner - Tekstbredde: 25 mm - Takket 11 X 11¼
 
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

25
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

40
ØRE

Kontrolnummer
 
 
1944 - 46
TYPE C: ØRE er bredere og mere rund
Hjørring Privatbaner - Tekstbredde: 25 mm - Takket 11 X 12½
   
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

40
ØRE

Kontrolnummer
   
 
Hjørring Privatbaner - Tekstbredde: 24 mm - Takket 11 X 12½
 
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

40
ØRE

Kontrolnummer
 
         
  Takket 11 X 11¼ Takket 11½ X 11¼ Takket 11½  
 
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

60
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

60
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

60
ØRE

Kontrolnummer
 
 
1948-49
Type D: Navnet med spinkel skrift - ØRE med blokskrift
Herefter to lange takningshuller
Takket 10 X 11¼
 
Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

50
ØRE

Kontrolnummer
 
 
Takket 10
Stærke papirfarver

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

5
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

25
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

50
ØRE

Kontrolnummer

Hjørring Privatbaner
Jernbanefrimærke

60
ØRE

Kontrolnummer
 
Vodskov - Øster Vrå banen nedlægges d. 16. marts 1950, medens de øvrige jernbaner i samarbejdet under Hjørring Privatbaner fortsætter.
Oversigt over stationer og trinbræt på
Vodskov - Østervraa og Nørresundby - Sæby - Frederikshavn banerne.
 

 

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.