Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X

Institutionerne i Hammer Bakker
Vodskov Aandssvageanstalt - Aandssvageanstalten ved Vodskov
Anstalten - Forsorgscentret - Centralinstitutionen


Oktober 1915

Grundstenen nedlægges.


1. september 1916
Bodil Hjorth, 1873-1968, ansættes som Lægeforstander.


Ca. 1917

Håndværkere og andre ansvarlige personer samlet til fotografering ved "Mandshjemmet".


Februar 1917
Den første bygning, kendt som "Mandshjemmet", med kvindelige patienter, tages i brug.


Ca. 1917

Det første hold husassistenter.


Det første hold plejepersonale.


Personale og patienter.


Ca. 1917

Gartnerboligen, Vodskov Kirke og "Kvindehjemmet" inden ibrugtagning.


19. august 1917
"Kvindehjemmet" til mandlige patienter tages i brug.


Ca. 1917

Det første hold mandlige patienter.


Den første leder af det lille mandshjem, Arnold? Hagstrup,
ses som nummer to fra højre.


Kvindeligt arbejdshold på "Vodskov Aandsvageanstalt".


10. august 1919
Brev afsendt fra Vodskov Aandssvageanstalt.
Klik på brevet for stort billede.
Modtageren er Kongerslev-Komdrup Sogneraad pr. Kongerslev.
Brevet er uden indhold.

(Uden punktum efter institutionsnavnet).


1. maj 1920
Lægeforstander Bodil Hjorth fratræder stillingen efter uoverensstemmelser med bestyrelsen bl.a. pga. giftemål.
Hun får dog senere en vej, Bodil Hjorths Vej, opkaldt efter sig.
Bodil Hjorth afløses af Nathalie Thormona Christensen, død 1940, der sidder i stillingen til 1938.


19. februar 1926
Brev afsendt fra Vodskov Aandssvageanstalt.


Modtageren er Kongerslev-Komdrup Sogneraad pr. Kongerslev.
Brevet er uden indhold.
(Med punktum efter institutionsnavnet).


Ca. 1926
Brev afsendt fra Aandsvageanstalten v. Vodskov.
Klik for stort billede.

Modtageren er Kongerslev-Komdrup Sogneraad pr. Kongerslev.
Brevet er uden indhold.
(Bemærk at institutionens navn er ændret i forhold til brevet fra d. 10. august 1919).


7. marts 1924
Postkort afsendt til Professor Keller, Den Kellerske Aandsvage Anstalt i Brejninge.

Afsenderen er antagelig en patient, der bl.a. skriver at han er rask
og beder "Professoren" sende ham adressen til hans broder i Amerika.


1. oktober 1938
Gunnar Wad ansættes som lægeforstander med titel af overlæge.


31. oktober 1941
Fragtgods Fragtbrev.
Klik for stort billede.
Afsender: Aandssvageanstalten ved Vodskov.
(Klik på udsnittet for at se hele blanketten).


10. september 1943
Postkvittering for husflidstegninger.
Klik for stort billede.
Uddybende tekst, klik på postkvitteringen.


Ca. 1951
Klik for stort billede.
Kvindeasylet Afd. D tages i brug


Ca. 1954
Klik for stort billede.
Afd. K1 - Skolehjemmet - Skolebestyrerboligen.


Ca. 1955
Klik for stort billede.

Klik for stort billede.


Skolehjemmet


Ca. 1958

Skoehjemmet med legeplads og fordboldbane.


Klik for stort billede.
Administrationsbygningen.

Klik for stort billede.     Klik for stort billede.
Skolehjemmet og Administrationsbygningen.

Klik for stort billede.
K1 og Skolehjemmet.


Ca. 1964
Klik for stort billede.
Skolehjemmet.

Klik for stort billede
Skolebestyrerboligen.


1967-68
Klik for stort billede.


Ca. 1969
Klik for stort billede.
Afd. K1.


Ca. 1988
Klik for stort billede.


Ukendt årstal
Klik for stort billede.


 Klik på billederne og se dem i stor størrelse

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.