Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X

Drøvten
Vejen har fået dette navn, fordi man her i gammel tid drøv (drev) kreaturer fra gårdene,
ud til græsning på de flade enge mellem Vodskov og Rærup.
Byhyrden der tog sig af dette, boede på nuværende Vodskov Byvej 21, som i gamle dage blev kaldt "Hyrdehuset".
Fra Gl . Vodskov gik der i virkeligheden to drøvter ud mod græsarealerne .Man kaldte dem for østre og vestre drøvt
Østre drøvt gik der, hvor nu Skippersmindevej går, medens det er vestre drøvt, der i dag har navnet "Drøvten".


D. 1?. august 1915

Afsenderen er Christian Peter Jensen, (f. 8. november 1891) Carlsminde.
Brevet, uden indhold, er sendt til en Chr. Chogh, Hundelev pr. Gølstrup St.
"Carlsminde" lå på Drøvten 16-18 inden gården blev udstykket til parcelhusgrunde.


Ca. 1960
Klik for stort billede.
Drøvten 7, med Langbrokrovej nederst.


 Klik på postkortet og se det i stor størrelse

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.