Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X


Ca. 1910
Postkort afsendt fra Vodskov til Ajstrup Skole pr. Sulsted d. 26. november 1910.

"Venlig hilsen fra Stine, kan i kende Huset og mig."


13. aug. 1910
Vodskov Mølle nedbrænder og en ny, der har stået i Flamsted, opføres.


Udklip fra Jyllands-Posten d. 14. august 1910.


26. oktober 1910
Vodskov skole indvies.


1911
Telefoncentralen med 13 abonnenter oprettes på hjørnet af Sæbyvej (Vodskovvej),
og Jernbanegade (Smedepladsen) og bestyres af Anna Nymark f. 1867.
Se de første 100 telefonnumre i Vodskov.


Ca. 1911
Serie på mindst tre postkortmotiver med fortløbende numre udgives af Forlag H. Johansen.

Klik for stort billede
Sagfører Anders Olesens private villa.

Klik for stort billede.Klik for stort billede.Klik for stort billede
De tre bagsider med samme forsidemotiv.
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Vodskov Skole med Vodskov Kirke i baggrunden.
Klik for stort billedeKlik for stort billede
Parti fra Hammer Bakker
, men hvor?


Sommeren 1912
Vodskov skoles første skolelærer, Sigurd Ersted (1864-1955) og hustru Laura Ersted (1875-1961), sammen med fire af deres seks børn.

Sigrid Dagny Marit, f. 1900, Karen Birgitte Vilhelmine, f. 1907, Betty f. 1911 og Jens Juel f. 1903.
Desuden havde parret Harald Øjvind f. 1896
og Torkild Aage Emanuel f. 1898.


Ca. 1912
Mindst fem postkort med "stjerne" under den lodrette linje på bagsiden udgives.

Rærup Mølle.

Rærup Mølle blev nedrevet omkring 1920.


Rærup Brugsforening.
Klik for stort billede.Klik for stort billede.
Brugsforeningen blev stiftet d. 24. november 1895.


Aalborgvej 14.
Klik for stort billede.Klik for stort billede.
Tre damer på Aalborgvej 14, i baggrunden Møgelbjerg.
Postkortet er dateret d. 9. marts 1913.


Anesminde / Sognefogedgården på Sæbyvej (Vodskovvej).

Antagelig sognefoged Jens Peter Jensens hustru Johanne Jensens med det hvide forklæde
og måske parrets to voksne børn til højre, Ottilie Marie Jensen (1894-1977) og Kristian Jensen f. 1886.


Smedjen på Jernbanegade (Smedepladsen).

Smedefamilie Niels Chr. Nielsen og smedesvend.

1914
L. P. Olsen åbner købmandsbutik i Jernbanegade 2 (Smedepladsen 2)


30. april 1914
Vodskov - Østervrå jernbanen får eneretsbevilling, og går i gang med udstikning af banen i terrænet.


1. august 1914
1. verdenskrig starter, da Tyskland erklærer Rusland krig.


Ca. 1914
En serie på mindst 10 postkortmotiver med fortløbende numre udgives af Marinus M. Schultz, Aalborg.
Klik for stort billede
Udsigt over Læsødal.

Klik for stort billedeKlik for stort billede.
Gartnerboligen og Vodskov Kirke set fra gammel Sæbyvej (Viren). Afd. B fra 1915 er ikke med på billedet.

Klik for stort billede
Stubmøllen.
Klik for stort billedeKlik for stort billede.
De tre bagsider med samme forsidemotiv.


Klik for stort billedeKlik for stort billedeKlik for stort billede.
Horshøj med udsigt over Vodskov.

Klik for stort billedeKlik for stort billede.
Korsdal.

Klik for stort billedeKlik for stort billede
Lugekonens hus.

Klik for stort billedeKlik for stort billede
Gl. Vodskov.

Klik for stort billedeKlik for stort billede
Skovgaarden ved Tingvejen.

Klik for stort billede
Gl. Vodskov set fra Østerbakken.

Klik for stort billedeKlik for stort billede
Gl. Møgelbjerg.


1. april 1915
"Nordjyllands Forende Privatbaner" skifter navn til "Aalborg Privatbaner".

Første jernbanemærke til brug i Vodskov fra Aalborg Privatbaner.
(Oversigt over jernbanemærker)


14. maj 1915
Anne Nymark f. 1867, åbner manufakturforretning på Sæbyvej 2. (Vodskovvej 42).

Annonce bragt i Aalborg Stiftstidende d. 12. maj 1915.


1?. august 1915

Afsenderen er Christian Peter Jensen, (f. 8. november 1891) Carlsminde.
Brevet, uden indhold, er sendt til en Chr. Chogh, Hundelev pr. Gølstrup St.
"Carlsminde" lå på Drøvten 16-18 inden gården blev udstykket til parcelhusgrunde.

Februar 1917
Første bygning, "Mandshjemmet" til kvindelige patienter under
"Vodskov Aandssvageanstalt", tages i brug.


1916
Bygningen af jernbanen mellem
Vodskov og Østervrå påbegyndes, men stopper igen pga. 1. verdenskrig.


1. oktober 1916
Vodskov Posthus får status af postekspedition. (PXP).


Ca. 1917
Klik for stort billede.Klik for stort billede.
Gartnerboligen, Vodskov Kirke og "Kvindehjemmet inden ibrugtagning".


Håndværkere og andre ansvarlige personer samlet til fotografering.
På bagsiden §-tegn under den lodrette linje.


Det første hold husassistenter.
På bagsiden §-tegn under den lodrette linje.


Det første hold plejepersonale.
På bagsiden §-tegn under den lodrette linje.


Bagerst ved indgangsdøren førstelærer Sigurd Ersted, 1864-1955 og Lærerinde Christina Lehmann f. 1889.
På bagsiden antageligt et §-tegn under den lodrette linje, men ingen dobbeltlinjer.


Se et ekstra stort billede af lærer og elever.


19. august 1917
"Kvindehjemmet" med mandlige patienter tages i brug.


Ca. 1917

Personale og patienter samlet til fotografering.
På bagsiden tre tegn under den lodrette linje.Kvindeligt arbejdshold på "Vodskov Aandsvageanstalt".
På bagsiden tre tegn under den lodrette linje.Det første hold mandlige klienter.
På bagsiden tre tegn under den lodrette linje.


Arnold? Hagstrup, den første leder af det lille mandshjem "Kvindehjemmet", ses som nummer to fra højre.
På bagsiden tre tegn under den lodrette linje.


1918
Fotograf Mauritz. C. Mortensen, f. 1896, flytter med sin famile fra Ulsted til Vodskov
.
Mortensen bidrog posthistorisk, med en billedserie på mindst 10 fotografier udgivet som postkort omkring 1920.


3. april 1918
Plantør Niels M. Jensen (1865-1929), meddeler Skovrider Hornemann (1868-1950), Tolne,
at der til Skovejer Jensen, Topheden pr. Dybvad, er indleveret 8.000 stk. rødgran på Vodskov Station.

Helsagen er afsendt fra Vodskov d. 3. april 1918, men først skrevet dagen efter d. 4. april 1918,
eller også har en af parterne ikke kendt datoen.


Ca. 1918
Vodskov Skole få år efter indvielsen.De to fotos er ikke taget samme dag,
det højre sæt tagvinduer er åbne og beplantningen er tilsyneladende en anelse højere på postkortet med skolens elever.


Ca. 1918
Kaffebord i Hammer Bakker.
Plantør Niels Chr. Marius Jensen (1865-1929) og frue Maren Kristine Jensen (1864-1960) har gæster til kaffe.

Plantøren yderst til venstre, og mon ikke det er plantørens kone med forklædet.
De to par på langsiden kendes ikke.
Barnet til højre, kan meget vel være plantørparrets plejebarn, Inger Margrethe Christiansen (1906-?).
(Hvis ovenstående er korrekt, må pigen være ca. 12 år, og billedet været taget ca. 1918).

(De tre ovenstående postkort må være fra samme periode, idet bagsiderne, bortset fra nummeret, er ens.)


Ca. 1918
Postkortserie med §-tegn under den lodrette linje, men med forskellige vandrette hjælpelinjer
Klik for stort billede.
Klik for stort billede.
"Skrædderhuset"

Klik for stort billede
Vodskov Kirke ca. otte år efter indvielsen.

Klik for stort billede.Klik for stort billede.
Herregården "Engholms" hovedbygning fra 1916.

Klik for stort billede.Klik for stort billede.
Udsigt over kirken og skolen mod Rærup og Limfjorden.


Niels Chr. Nielsens Cykelforretning, Sæbyvej 4 (Vodskovvej).


11. november 1918
1. verdenskrig slutter.


1. juli 1919
Epileptikerhjemmet "Fredhjem", åbner.


10. august 1919
Brev afsendt fra Vodskov Aandssvageanstalt.
Klik på brevet for stort billede.Bagsiden kan ikke forstørres.
Modtageren er Kongerslev-Komdrup Sogneraad pr. Kongerslev.
Brevet er uden indhold og er nok ikke det tidligst kendte der er afsendt fra Vodskov Aandsvageanstalt.
(Bemærk at institutionen skifter senere navn fra "Vodskov Aandsvageanstalt" til "Aandsvageanstalten v. Vodskov", se: 1921-26).

 

<<<    >>>


 Klik på postkortene og se dem i stor størrelse

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.