Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X

Brev sendt fra Vodskov (Rærup Mejeri?) til Statens Smørmærketilsyn i København.
Korrekt landsporto 15 øre gældende fra d. 1. 11. 1927 til d. 30. 6. 1940.
Frimærket er annulleret d. 9. december 1939 med brotypestemplet "Vodskov" (type BRO IIc-1).

*) Statens Smørmærketilsyn 1911-76.
l henhold til lov 129 af 12.4.1911 om handel med smør og fremmede landbrugsprodukter kunne mejerier,
der var under den af loven foreskrevne kontrolordning, benytte et "fællesmærke" lurmærket, til angivelse af, at smørret var dansk frem stillet, pasteurieret til 80 grader Celcius og med et vandindhold på ikke over 16%.
Salget af og kontrollen med mejeriernes anvendelse af lurmærkede emballagedele, kontrolsedler mv. var integreret i Smør- og Margarinekontrollens virksomhed.


 Klik på brevet og se det i ekstra stor størrelse

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.