Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X

Vodskov Posthistorie illustreret med breve, postkort, frimærkestempler og jernbanemærker.

Breve og helsagskort er placeret kronologisk efter afstemplingsdatoen, hvorimod postkort er placeret efter motivets skønnede alder.
Den kronologiske rækkefølgen af motiverne på postkortene, kan helt sikkert forbedres, "bedrevidende" kundskaber modtages med stor tak.
Træk af Vodskovs historie, hovedsagelig med tilknytning til de motiver der findes på postkortene og de postale forsendelser er ligeledes medtaget.

Klik på postkortenes for- og bagsider og se dem i stort format, eller klik videre og se dem i et ekstra stort format. Ubenyttede bagsider vises dog kun i stort format.

Hjemmesiden er ikke opbygget efter, hvad en samling af posthistorisk materiale må eller ikke må indeholde, og følger derfor ikke de filatelistiske regler.
Hjemmesiden er udelukkende lavet med henblik på personlig samleglæde og for at inspirere andre med samme interesse.

Velkommen til Vodskov Posthistorie, garneret med lidt byhistorie.

KRONOLOGISK OVERSIGT


 

Seneste opdateringer
Klik på billederne og se dem i stor størrelse.
og de fleste i ekstra stor størrelse.


- - o - -

Brev sendt til Statens Smørmærketilsyn. *)

Afstemplet med VODSKOV type BRO IIc-1 d. 9. december 1939.
Brevet er uden afsender, men da det er afstemplet i Vodskov
må det formodes at Rærup Mejeri er afsenderen.

*) Statens Smørmærketilsyn 1911-76.
l henhold til lov 129 af 12.4.1911 om handel med smør og fremmede landbrugsprodukter kunne mejerier,
der var under den af loven foreskrevne kontrolordning,
benytte et "fællesmærke" lurmærket, til angivelse af, at smørret var dansk frem stillet, pasteurieret til 80 grader Celcius og med et vandindhold på ikke over 16%.
Salget af og kontrollen med mejeriernes anvendelse af lurmærkede emballagedele, kontrolsedler mv. var integreret i Smør- og Margarinekontrollens virksomhed.

- - o - -

To forsendelser annuleret med bureaustempel Vodskov-Østervraa type BRO IIe-1.

(Klik på forsendelserne og se dem i flere størrelser).


Postkort afstemplet d. 24. december 1925
i tog 164 på strækningen mellem Østervraa og Vodskov.


Provisorisk helsag afstemplet d. 28. 10. 1927
i tog 163 på strækningen mellem Vodskov og Østervraa.


Tak til Hans Jørgen Høy for lån af ovenstående tre forsendelser.

- - o - -

"Venlig hilsen fra Stine, kan i kende Huset og mig."

Postkort afsendt fra Vodskov d. 25. november 1910 til Frøken Elna Kristensen, Ajstrup Skole pr. Sulsted.

Kære Kusine.
Tak for Kortet, jeg vil gærne laane Haand
kufferten, og jeg vil også
gerne om I vil sende
den en af Dagene
først i Ugene.
Vi har det godt
herude, den 22 Decem.
saa kommer Peder
hjem. Venlig Hilsen
fra Stine.
kan i kende Huset
og mig.
- - -
Modtageren Elna K. Christensen er født d. 21. september 1895, og datter af
lærer Niels Christensen f. 4. maj 1845 og hustru Karen M. Christensen f. 16. august 1857.
- - -
Hvem afsenderen er og hvor huset er beliggende (herude) er det ikke lykkedes at finde ud af,
selvom Stine er niece til lærer Christensen på Ajstrup Skole.

Nogen der kan kende Stine og huset?

- - o - -

Det sidste postkort i en serie på fire fra Købmand Lie er endelig dukket op.

Købmand Lie havde eneret på salg af fire postkort i 50'erne.
Hidtil har der kun på denne hjemmeside være vist tre postkort fra serien,
men nu er det sidste kommet i min besiddelse og det viser skolehjemmet med legeplads og fodboldbane.

- - o - -

Postkort afsendt fra Vodskov d. 29. december 1909

Tak for Julehilsenen.
Kære lille Annie
Et lykkeligt og velsignet Nytaar
ønskes Dig og Dine Forældre af din heng.
Agnes Schjellerup.


Afsenderen, danselærerinde Agnes Schjellerup (1864-1953),
var gymnastiklærerinde på Aalborg Højere Pigeskole fra 1889 og havde et danseinstitut i Aalborg.
Hun blev aldrig gift, men var selskabsdame og medlem af husstanden hos brændevinshandler Harald Jensen på Haraldslund i Aalborg.
Før brændevinshandlerens død, flyttede frk. Schjellerup i en periode ind hos sagfører Olesen på Møgelbjerg.

Hun ligger begravet i familien Jensens gravsted.

- - o - -

Brev afsendt fra Vodskov d. 1?. august 1915

Afsenderen er Christian Peter Jensen, (f. 8. november 1891) Carlsminde.
Brevet, uden indhold, er sendt til en Chr. Chogh, Hundelev pr. Gølstrup St.
"Carlsminde" lå på Drøvten 16-18 inden gården blev udstykket til parcelhusgrunde.

- - o - -

"Jeg klarer den svært uden Tænder". Ca. 1920

Postkort afsendt af Sagfører Olesens tjenestepige Dagmar Christensen f. 5. august 1906.
Læs hele postkortets tekst ved at klikke på postkortets tekstside.

- - o - -

Nyt postkort fra fotograf Mortensen ca. 1920

Postkortet af Vodskov Kirke har i nederste højre hjørne et ikke identificerbart nummer.
Selvom postkortet er i samme stil og med samme bagsiden som den hidtil kendte serie fra Mortensens hånd,
synes den synlige del af nummeret ikke at indgå i den serie der går fra 8435 til 8444.


Skulle nogen være i stand til at tyde det firecifrede tal hører jeg gerne fra vedkommende,
ellers må vi vente til, at der evt. dukker nye postkort op der kan kaste lys over om der findes to serier fra fotograf Mortensen.

- - o - -

Avisannonce indrykket i Aalborg Stiftstidende d. 20. maj 1920.

I 1922 overtager J. Christensen firmaet, der senere bliver til Vodskov Møbelfabrik.
Vodskov Møbelfabrik blev senere en af Vodskov Stations største kunder, med daglig transport af møbler til hele Danmark.

- - o - -

Avisannonce indrykket i Aalborg Stiftstidende d. 4. februar 1938.

Opførelse af Vodskov Alderdomshjem udbydes i licitation.

- - o - -

Person på postkortmotivet fra godset Engholm er identificeret.

Kvinden yderst til højre er Marie Krabbe, født Jensen. (1906-1998), hun var datter af Mariane og Niels Jensen, Skakkebæk i Rærup.
Mariane Jensen var i øvrigt bror til skomager Lars Olesen, der åbnede Vodskovs første butik i 1906.

- - o - -

Sjælden og unik anvendelse af Vodskov fragtstempel på brev.

I flg. Kjøbenhavn Phiilatelist Klubs oversigt over danske poststempler,
kendes ovenstående afstempling kun i ét tilfælde og denne afstempling er ligeledes d. 1. marts 1940.
Om der er tale om to breve med samme dato, eller om der er tale om ét og samme brev, vides ikke.
Stemplet blev normalt anvendt som datostempel på fragtgodsbrevene.

- - o - -

Hvad er meningen?
Ja, hva' pokker er meningen?
Det kan der vist ikke være to meninger om!

Parti fra Anstalten, Vodskov. - A. Larsen Vodskov. Nr. 13138.

Hønseriejer Egon Nielsen, 1928-2011, købte en gård i Sørup ved Støvring i 1955, hvor han drev et hønse- og rugeri.
Efter forskellige søgninger på nettet, må det vist konkluderes, at høseriejeren kunne have sparet den røde rose.
Hvem den undrende Gerda Andersen var, står hen i det uvisse.

- - o - -

Engholm ca. 1931.

På en netside, med ca. 1.000 ukendte postkortmotiver, fandt jeg dette postkort, som jeg straks genkendte som værende godset Engholm med Limfjorden i baggrunden.
Postkortet har ikke været sendt, og årstallet er udelukkende vurderet ud fra de trykte linjer på bagsiden, der alle er punkterede, hvilket bl. a. ses på postkort i denne samling fra ca. 1931.

- - o - -

"Telefonbogen" med en oversigt over de første 100 telefonnumre i Vodskov er blev opdateret.

- - o - -

Tryksagspostkort afsendt fra Vodskov Møbelfabrik 1952

Direktør J. Christensen takker Møbelhandler Bach, Hammel for modtagelsen af en check på kr. 949,62 bl.a. med ordene:

Hermed har jeg Fornøjelsen at anerkende
Modtagelsen af....som tillige....med Tak er krediteret Deres ærede Konto.
Fremdeles anbefalede mig.
Med Højagtelse
Vodskov Møbelfabrik.

- - o - -

Nyt postkort med Camping Østervangen i fugleperspektiv ca. 1985.

Endnu et postkort, med et luftfoto af Camping Østervang nord for Vodskov, er dukket op.
Selvom poskortet er afstemplet i marts 1995, er motivet ca. 10 år ældre,
idet motorvejsbyggeriet, der startede i 1986, endnu ikke ses bag campingpladsen.
På et luftfoto fra 1987 er byggeriet, umiddelbart bag campingpladsen, i fuld gang.
I forgrunden hovedvej A10.

- - o - -

Klassebillede fra Vodskov Skole ca. 1917.

Bagerst ved indgangsdøren førstelærer Sigurd Ersted, 1864-1955 og Lærerinde Christina Lehmann f. 1889.


Se et ekstra stort billede af lærer og elever.

- - o - -

Kvindeligt arbejdshold på "Vodskov Aandsvageanstalt" ca. 1917.


Det første hold plejepersonale på "Vodskov Aandsvageanstalt" ca. 1917.

Bagerst fra venstre: Agda Termansen, Bodil Hjorth, søstrene Pedersen.
Forrest fra venstre: Margrethe Sørensen, Mariane Gertsen, Helma Tisdas, Anine Eriksen.


Det første hold mandlige klienter på "Vodskov Aandsvageanstalt" ca. 1917.

Den første leder af det lille mandshjem, der senere blev kvindehjem,
var Arnold? Hagstrup, der her ses som nummer to fra højre.

Det første hold mandlige klienter på "Vodskov Aandsvageanstalt" ca.1917.

Det første hold husassistenter på "Vodskov Aandsvageanstalt" ca. 1917.

Skulle nogen genkende personerne på ovenståede postkort, vil undertegnede gerne have besked.

- - o - -

Huset Granly, Kirkevej/Vodskov Kirkevej 27, ca. 1932.

På bagsiden af postkortet var der skrevet "Peter Jensen, Østerbæk",
denne arkivtekst er fjernet i PhotoShop.
I det meget svage ovalstempel på bagsiden står der:
L?. P? Mortensen - Fotograf - Nørresundby
Vodskov havde også en fotograf Mortensen, men han hed M. C. Mortensen.

- - o - -

Sæbybanens første køreplan.

Banen blev indviet d. 17. juli 1899 og åbnede næste dag for rejsende.
Klik på køreplanen og se den i stor størrelse.

- - o - -

Partier fra Vodskov ca. 1909
En perle af et postkort med ikke mindre end fire Vodskovmotiver, er i går kommet for dagens lys.
Vodskov Station - Anna Nymarks butik på hjørnet af Sæbyvej/Vodskovvej og Jernbanegade/Smedepladsen.
Aalborgvej/Vodskovvej med den gamle Mølle, inden den nedbrændte - Samlingsbygningen/Vodskov Kro med hestestalden ud mod Jernbanegade/Smedepladsen.

Postkortet er fra en serie på mindst ti forskellige, hvoraf de fire nu er kendte udgivet i 1909.
Udgiver: Johansen & Kohrings Forlag i Aalbog. Nr. 09 5191.
Postkortet er afsendt nytårsaften d. 31. december 1909 af smedemester Niels Chr. Nielsen (1969-1935)
til Niels Peter Nielsen, Vester Linderup pr. Brønderslev.

- - o - -

Ekstra kraftig forstørrelse af personerne på det øverste højre billede:

Hvem personerne på billedet er, kan man kun gætte sig til, men et bud kunne være:
Personen ved indgangen til butikken: Fru Anna Nymark?
De to siddende piger: Døtrene Anna Nymark 13 år, født 1896, og Helga Nymark 15 år, født 1894?
Navnet på postbuddet i den fine uniform, kender jeg pt. ikke, men mon ikke det kan afsløres senere?
Fruen med barnet på armen: Fru smedemester Karen Marie Nielsen, f. 1870, med barnet Gerda Nielsen på 2 år, f. 1907?
Er det smedemesterens frue og barn, kan det i såfald undre, at smeden ikke skrev det på bagsiden af postkortet.
Så måske er navnene på personerne kun fri fantasi.

- - o - -

Skovgaarden ca. 1920
I fotograf M. C. Mortensen's postkortserie med løbenumre fra 8435-8444.
er der dukket endnu et ukendt postkort op, denne gang med nummeret 8441.
Motivet er næsten identisk med et ca. seks år ældre postkort fra omkring 1914,
dog er marken over for Skovgården i mellemtiden blevet indhegnet.

Skovgaarden bygget af sagfører Anders Olesen i 1908.

Bagsiden er også interessant ved at postkortet d. 7. marts 1924 er sendt:

Til
Hr Professeren Keller
Den Kellerske Andssvage
Anstalt Brejning
pr Børkop St Kontoret

Kære Professoren Nu vil
jeg skrive et Kort til
dig hvordan har du det
jeg er rask vil du ikke
sende mig den Adresse fra Amerika den stod i min ???
??? til min Broder i Amerika
Kærlig Hilsen fra Laurits
Larsen skriv snart igen

Med blyant har en person tilføjet:
"Laurits Larsen udgaaet"
. (Udskrevet).

Ingen grund til at gå kommandovejen. gå efter "Hovedet".
Spørg til "Hovedets" velbefindende.
Fremsæt dit ønske.
Afslut med kærlig hilsen.
Så skal sagen nok blive ekspresekspederet.
Afsenderen virker både snu og "rask".

Om "Professoren" Christian Keller, (1858-1934), skriver overlæge Gunnar Wad i Horsens-Hammer Årbog 1984 side 15:
"...lægen Christian Keller ("Professoren''), den mand, der ubestridt frem for nogen anden skabte dansk
åndssvageforsorg og gjorde den berømt i den ganske verden".

- - o - -

Aalborgvej (Vodskovvej) i en tredje udgave.
Der er her på hjemmeside vist flere postkort, der er kommet i to udgaver.
For første gang er der fundet et postkort der er udkommet i tre oplag.

32268 Parti fra Vodskov - Stjerne-Foto Århus på forsiden, men uden tekst på bagsiden.

- - o - -

Vodskov Kirke set fra Vodskov Kirkevej ca. 1964.
Postkort i ny udgave med ændret bagsideopsætning.

Vodskov Kirke. 32256 - Stjerne-Foto Århus C.

- - o - -

Skibet og alteret i Vodskov Kirke ca. 1964.
En hidtil ukendt postkortserie fra Stjerne Foto, Aarhus.
Firmaet har udgivet andre postkort fra Vodskov, men dette er det eneste i Vodskov-samlingen med et 13.000 serienummer.

Vodskov Kirke. 13068 - Stjerne-Foto Århus C. - Tellko.

- - o - -

Smedemester Niels Chr. Nielsens cykelforretning ca. 1934
Cykelforretningen lå på Sæbyvej 4, (Vodskovvej), ved siden af Møbelfabrikken, på grunden hvor der senere blev bygget et autoværksted
.
Om Niels Chr. Nielsen, (1869-1935) havde både cykelforretning og smedje på samme tid, vides ikke,
men af telefonlisten fremgår det, at Niels Chr. Nielsen var abonnent indtil 1935, samme år som han døde.
herefter overtager mekaniker Paul Kristensen nummeret på samme adresse.

Selvom det meste af frimærket er fjernet, kan det ses, at det er et såkaldt orange bølgelinie udført i stålstik med værdien 10 øre.
Frimærket blev udgivet, på tysk papir, d. 1. juli 1933 og på dansk papir, d. 19. september 1934.
Postkort er afstemplet d. 11. juli 1935, med brotypestemplet Vodskov (BRO IIc-1), der kendes anvendt i perioden 7. juli 1933 - 13. august 1956.

Postkortet er sendt til Niels Chr. Nielsens datter Helga Nielsen, f. 1905.
"din Moder", er afsenderen og må derfor være Niels Chr. Nielsen hustru fru Karen Marie Nielsen f. 1870.
I flg. kirkebogen døde Niels Chr. Nielsen d. 31. juli 1935 på Aalborg Amtssygehus, hvilket kun er små tre uger efter at ovenstående postkort er afsendt.
Med mindre at postkortet har ligget ubenyttet hen i flere år, må motivet være fra ca. 1934.

- - o - -

Smedemester Niels Chr. Nielsen foran sin cykelforretning ca. 1918.

Frimærket er fjernet, men stemplet er type BRO Ia, der kendes anvendt i perioden 8. september 1908 til d 18. juli 1932, og igen, i en omdannet udgave, fra d. 21. august 1951.
På bagsiden, under den lodrette streg, ses et §-tegn, der også forekommer på en række postkort fra Vodskov omkring 1918.


---

Kommentarer til de to ovenstående postkort:
Motiverne ser ikke ud til at være taget med 16 års mellemrum,
men vurderingen af ovenstående datoer er det nærmeste jeg kan komme på nuværende tidspunkt.
På det øverste postkort ser bevoksningen ud til at være kraftigere end på det nederste, men det kan også skyldes, at motiverne er taget på to forskellige årstider.

- - o - -

Familien Nielsen foran smedjen på Jernbanegade 3 (Smedepladsen) ca. 1912.
Endnu et postkort med en stjerne under den lodrette streg er dukket op. (Se opdateringen d. 25. juli 2015).
Alderen på børnene, er med til at bekræfte, at postkortserien med stjerne under den lodrette streg er fra ca. 1912.

På postkortet ses fra venstre, ant. smedesvend Vilhelm Eriksen, f. 1896*), derefter Asger Nielsen, f. 1909**), smedemester Niels C. Nielsen, (1869-1935), Gerda Nielsen f. 1907, Helga Nielsen f. 1905 og fru. Karen Marie Nielsen f. 1870.
En stor tak til Karen Blok, datter af Gerda Nielsen, der har stillet dette og andre postkort til rådighed for denne hjemmeside, der snarest vil blive vist på denne side.
*) Folketællingslisten 1916, opslag 75.
- **) Asger blev d. 20. juni 1909, som den første, døbt i Vodskov Kirke, efter den var blevet indviet to uger tidligere d. 6. juni 1909.

- - o - -

Ny liste med de 100 første telefonnumre og abonnementer ved Vodskov Telefoncentral.
Den tidligere liste var baseret på kun to telefonbøger fra hhv. 1939 og 1961,
men med gennemgang af yderligere 13 telefonbøger i perioden fra 1928 til 1956, er listen blevet udviddet betragtelig.
Den nye liste er udarbejdet efter gennemgang af telefonbøger fra perioderne:
1928-1932, 1935-1937, 1939, 1941-1943, 1952, 1955-1956, 1961,
og suppleret med div. oplysninger fra bl.a. aviser, årbøger, breve og postkort.

Vodskov telefoncentral, i daglig tale Centralen, til højre for gavlen.

- - o - -

Den præcise dato for indvielsen af Vodskov Kro er fundet
Den hidti
d nærmeste dato for indvielsen af Vodskov Kro var, i flg. mine oplysninger, efteråret 1898,
men en søgning i gamle aviser har præciseret datoen til at være d. 29. december 1898.

Annonce bragt i Aalborg Stiftstidende d. 27. december 1898, to dage før indvielsen.

I Horsens-Hammer Årbogen 1998 nævner Johs. Høgsted, at stedet igennem tiderne har heddet:
Forsamlingshuset, Vodskov Gæstgivergaard, Vodskov Hotel og Vodskov Kro.
Lærer Sigurd Ersted havde tidligere i et postkort fra 1905 kaldt stedet for Vodskov Samlingshus,
Ovenstående annonce viser, at Vodskov Kro's første navn var "Vodskov og Omegns Forsamlingsbygning".


Omtalte Pastor Barfod, Sønderholm i annoncen var:
Kristian V. T. Barfod (1860-1944), sognepræst i Sønderholm-Frejlev fra 1890-1901.

- - o - -

To postkort er otte år ældre end hidtil antaget.
Postkortene Rærup Mølle og Rærup Brugsforening, der tidligere har været vurderet til at være fra ca. 1920, er nu vurderet til at være otte år ældre og fra ca. 1912.
På bagsiden er der under den lodrette streg en lille stjerne, der også ses på to "daterede" postkort.


Stjerne under den lodrette linje.


På det ene, Aalborgvej 14, er der på bagsiden skrevet "Vodskov den 9/3 1913".

Postkortet har ikke været postsendt, men er ellers udfyldt som et postkort.


På det andet postkort, se nedenfor, er der i midten med blyant noteret "Sognefogedgaarden i Vodskov" (Høgsteds håndskrift?), medens der nedenunder, sikkert af den oprindelige ejer, er noteret "oktober 1912".
Så præcist vil man normalt ikke datere et postkort hvis der ikke er noget om det.

Da man i mange år desværre har anset bagsiden på et postkort for at være et simpet stykke kladdepapir,
har mange forskellige personer brugt denne side til at notere salgspriser, arkivnotater, regnestykker, o.lign.,
men der har også været skrevet nyttige oplysninger til glæde for bl.a. undertegnede når kortet ikke har været er poststemplet.

Da langt de fleste notater er skrevet lang tid efter postkortet har være anvendt,
har jeg, for de fleste postkorts vedkommende på denne hjemmeside, valgt at fjerne disse notater i PhotoShop i forbindelse med scanningen.
På nedenstående postkort, har jeg valgt at vise bagsiden både før og efter behandlingen i PhotoShop.

- - o - -

Anesminde / Sognefogedgaarden også kaldet Kongsgaarden ca. 1912.
Første del af gården på Sæbyvej (Vodskovvej), blev bygget i 1860, medens stuehuset blev bygget i 1864.

Personerne på forsiden kunne ved første øjekast være Sognefoged Jens Peter Jensen f. 1859, og hans hustru Johanne Jensen f. 1857,
men en gennemgang af folketællingslisterne fra hhv 1906, 1911 og 1916, for at finde den lidt ældre dame til venstre, viste ikke nogle personer i husstanden, der var ældre end ægteparret.
Konklutionen må være, uden at være helt sikker, at det er Jens Peter Jensens hustru med det hvide forklæde og måske parrets to voksne børn til højre,
nemlig Ottilie Marie Jensen (1894-1977) og Kristian Jensen f. 1886, hvilket aldersmæssigt svarer meget godt til personerne på postkortet.
Jens Peter Jensen, der i såfald ikke er med på billedet, blev i 1905 Sognefoged og bestred i en lang årrække hvervet i Hammer Sogn.
Familien Jensen fik mange børn, nr. otte blev døbt Ottilie, nr. elleve Elvine, og den tolvte kom naturligvis til at hedde Dusine.
Skulle nogen have hørt om en Snesine, eller en Sixten, vil undertegnede gerne have besked.

- - o - -

Stubmøllen på endnu et postkort fra ca. 1907.
Det hidtil eneste kendte postkortmotiv med stubmøllen, var desværre fotograferet på så lang afstand, at det var svært at se den detaljeret,
men med et nyt postkortfund, kommer man, sammen med et par turtelduer, der af uforståelige grunde er mere optaget af hinanden end af møllen, meget tættere på.

De to personer kommenteres også på postkortet:
"Omstående billede er taget i Hammer Bakker. Personerne kender De måske".

- - o - -

Vodskov hidtil ældste postkort med julemærke er slået.
Den nye indehaver af rekorden, fru Laura Ersted (1875-1961) gift med Vodskov Skoles første lærer Sigurd Ersted (1864-1955),
har med nedenstående postkort slået den hidtidige rekord med to dage.

Postkortet er dateret og stemplet d. 21. december 1909 i Vodskov,
og sendt til fru Ersteds kusine, fru Sophie Larsen, Lindemark Mejeri pr. Stege på Møen.

- - o - -

Kaffebord i Hammer Bakker ca. 1918
Plantør Niels Chr. Marius Jensen (1865-1929) og frue Maren Kristine Jensen (1864-1960) har gæster til kaffe.

Plantøren yderst til venstre, og mon ikke det er plantørens kone med forklædet.
De to par på langsiden kendes ikke.
Barnet til højre, kan meget vel være plantørparrets plejebarn, Inger Margrethe Christiansen (1906-?).
(Hvis ovenstående er korrekt, må pigen være ca. 12 år, og billedet været taget ca. 1918).

- - o - -

Afsendelse af 8.000 rødgran d. 3. april 1918.
Plantør Niels Chr. Marius Jensen (1865-1929), meddeler Skovrider Hornemann (1868-1950), Tolne,
at der til Skovejer Jensen, Topheden pr. Dybvad, er indleveret 8.000 stk. rødgran på Vodskov Station.

Helsagen er afsendt fra Vodskov d. 3. april 1918, men først skrevet dagen efter d. 4. april 1918,
eller også har en af parterne ikke kendt datoen.

- - o - -

Familien Ersted sommeren 1912
Vodskov skoles første skolelærer, Sigurd Ersted (1864-1955) og hustruen Laura Ersted (1875-1961), sammen med fire af deres seks børn.

Fra venstre: Sigrid Dagny Marit, f. 1900, Karen Birgitte Vilhelmine, f. 1907, Betty f. 1911 og Jens Juel f. 1903.
Desuden havde parret Harald Øjvind f. 1896
og Torkild Aage Emanuel f. 1898.

- - o - -

"Langbrokro" d. 16. 9. 1924
På bagsiden af postkortet med udsigt over Læsødal,
har Mariane Margrethe Jensen, Langbrokro, f. 1906, skrevet en fødselsdagshilsen til en Elene Lundergaard, Lundergaard pr. Hellum St.

Udsigt over Læsødal.

- - o - -

A. Nymarks Mode Manufaktur, ca. 1920
I postkortserien med løbenumre fra 8435-8444, hvoraf der tidligere kun er kendt fire,
er der nu dukket et hidtil ukendt postkort op med løbenummer 8439.

Hjørnet af Sæbyvej/Vodskovvej og Jernbanegade/Smedepladsen.
Til venstre en boghandel, i midten A. Nymarks Mode Manufaktur åbnet d. 14. maj 1915 og til højre Centralen.
Postkortet er skrevet af selve ejeren af forretningen og ejendommen Anne Nymark f. 1867.

- - o - -

Ca. 1980
Vodskov Camping Østervangen.


Postkort afstemplet d. 16. juli 1982
Klik på kortene for at se dem i stor størrelse.

- - o - -

1714
Wodschow på Jyllandskort

Klik på kortet for at se et udsnit i stor størrelse.

- - o - -

1903
I forbindelse med at tre nordjyske jernbaner:
Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane (FFJ)
Aars - Nibe - Svendstrup Jernbane (ANSJ)
Aalborg - Hadsund Jernbane (AHJ)

indgår i et driftsfællesskab under navnet Nordjylland Forenede Privatbaner (N.F.P.)
d. 16. oktober 1902,
blev nedenstående jernbanemærke udgivet i 1903.

(Oversigt over jernbanemærker der kunne anvendes på Vodskov Station)

- - o - -

Vodskov Skole ca. 1918:
To nye postkort fra Vodskov Skoles barndom.
De to fotos er ikke taget samme dag, det højre sæt tagvinduer er åbne og beplantningen er tilsyneladende en anelse højere på postkortet med skolens elever.

- - o - -

Nyt postkort fra Gl. Vodskov:
Et nyt postkort fra ca. 1953 er dukket op fra glemslen.
Postkortet er en del af en serie solgt af maler A. Larsen, Vodskov
.
Hidtil har jeg kun haft kendskab til to postkort i serien med hhv. nr. 13138 og nr. 13139.
Det nye postkort har nr. 13141, hvilket indikerer, at det med stor sandsynlighed findes mindst et postkort mere fra samme serie.
Stor tak til Preben I. for dette herlige fund.

Gl. Vodskov - A. Larsen, Vodskov Nr. 13141.

- - o - -

To nye postkort fra Liselund
Serien der menes at omfatte i alt fem postkort, er nu komplet.Flere postkort fra Liselund.

- - o - -

Ændret datering
Et nyerhvervet postkort, viser Epileptikerhjemmet "Attruphøj" set fra luften.
På bagsiden er postkortet dateret d. 26. 4. 1967, hvilket har bevirket,
at et tilsvarende postkortmotiv, dog med en anden beskæring
, tidsmæssigt er ændret fra ca. 1969 til ca. 1966.

Ca. 1966

Epilektikerhjemmet "Attruphøj".
Postkortet, udgivet af Sylvest Jensen, Hillerød, er uden nummer.

- - o - -

Ca. 1930

Engholm ud mod den gamle hovedvej. Postkortets bagside er med punkteret og fed linje i tredje vandrette linje.


Ansatte på Engholm foran trappen til gårdsiden. Postkortets bagside er med punkteret og fed linje i tredje vandrette linje.

Ukendt årstal

Ansatte på Engholm foran trappen til gårdsiden. Bagsiden med fed linje i tredje vandrette linje uden punkterede linjer.

- - o - -

Ca. 1916

Personale og patienter samlet til fotografering.
På bagsiden tre tegn under den lodrette streg.

- - o - -

1916
Første bygning, Mandshjemmet afd. A og B under "Vodskov Aandssvageanstalt", tages i brug.

Håndværkere og andre ansvarlige personer samlet til fotografering.
På bagsiden §-tegn under den lodrette linje.

- - o - -

Ca. 1955

"Forsorgscentret" Skolehjemmet.
Luftfoto - Sylvest Jensen - Hillerød. Eneret 84687

- - o - -

Ændret datering
Med fremkomsten af postkortet med Rærup Mølle, kan postkortet med Rærup Brugsforening blive 10 år ældre end først antaget
.
Da begge postkort har det samme kendetegn på bagsiden, stjerne under den lodrette linje, og Rærup Mølle skal være nedrevet omkring 1920,
må motivet af Rærup Brugsforening være fra samme periode.

- - o - -

Ukendt årgang
Lerbæk

Gården Lerbæk er beliggende ned mod Limfjorden og nabo til godset Engholm, kun adskilt af motorvejen til Frederikshavn.

- o - -

Ca. 1955
Lille Nygård

Lille Nygård er beliggende ca. 600 m. vest for Langbrokrovejs udmunding i Tingvej.
I baggrunden ses Tingvej og Hammer Bakker

- - o - -

Før. 1920
Rærup Mølle, årgang ukendt, men møllen blev revet ned omkring 1920.

Oplysninger om Rærup Mølle modtages med tak!

- - o - -

Brugsperioden for nedenstående stempeltype er forlænget med 15 dage,
fra 8. januar 1987 til d. 6. august 1987.


Se alle stemplerne her.

- - o - -
.
Oversigten over de poststempler,
der blev anvendt på Vodskov Postkontor, er nu komplet.

VODSKOV BRO IIc-2 anvendt d. 5. 6. 1956.
Se alle stemplerne her.

- - o - -

Ca. 1931
Endnu et, i nyere tid, ukendt julekort fra Vodskov, med indgraveret "Glædelig Jul" i motivet, er kommet for dagens lys.
Julekortet er det fjerde i en lille serie fra omkring 1931. Klik her for at de tre andre.

Postkortet der fundet i Horsens-Hammer Hjemstavnsforenings arkiv, viser Kirkevej 21. Huset i baggrunden ligger på Langbrokrovej.
Ovenstående billede er kun en fotokopi, og vil blive erstattet med en bedre scanning hvis originalbilledet skulle dukke op, ligesom bagsiden vil blive vist.

- - o - -

10. 3. 1953
Postkort afsendt fra Vodskov Møbelfabrik.


Bagside af luftbillede af Vodskov Møbefabrik.

- - o - -

Ca. 1960

H. P. Jensen's cykelforretning og BP tank på Aalborgvej 14.

- - o - -

Et hidtil ukendt postkort med Vodskov Kirke fra 1909 er dukket op.

I postkortserien med motiver fra Vodskov, udgivet af Johansen & Kohnings Forlag i Aalborg, antagelig i 1909, formodes det hidtil, at serien omfattede otte motiver fra Vodskov,
i det der er kendskab til et postkort med serienummeret 09-5192 og et med serienummeret 09-5199.
Med fundet af postkort nr. 09-5200 kan denne serie antagelig udvides til at omfatte mindst ni motiver, hvoraf seks motiver dog stadig savnes oplysninger om.
Da serienumrene starter med 09, formodes det at årstallet af postkortserien er 1909, men det kan naturligvis være en tilfældighed.
Den eneste afstempling fra serien jeg har kendskab til er fra 1911.

På det netop fundne postkortmotiv bemærkes det, at fotografen har fanget den ene "bagudgang" igennem "hovedportalen".

Klik for stort billede.
På postkortet med serienummeret 09-5199, lige før 09-5200, ses kirken indvendig,
hvor det især bemærkes, at lysekronerne endnu ikke er ophængt.

Tilbage står stadig spørgsmålet om, hvilke motiver der har været på postkortene med numrene 09-5193 til 09-5198, og om motivrækken fra Vodskov kan forlænges yderligere i begge ender.

Skulle der være nogle postkortsamlere, der kan supplere med viden om ovenstående, bedes de venligst sende en mail:

kontakt@vodskov-posthistorie.dk

- - o - -

Tre nye jernbanemærker fra Vodskov-Østervraa jernbanen.

Jernbanemærkerne er stemplet på stationerne i hhv. Hjallerup d. 30. juni 1924, Hellum d. 21. november 1928 og Mylund d. 20. ??. 192?
(Oversigt over jernbanemærker der kunne anvendes på Vodskov Station)- - o - -

Annulleringsstempel fundet på et løst frimærke, udvider brugsperioden for "Vodskov type 2".
Brugsperioden er udvidet med næsten tre måneder, således at stemplet som minimum har været benyttet i perioden 28. januar 1986 til 29. maj 1987.

Se hele stempeloversigten over Vodskovs frimærlestempler her


- - o - -

21. august 1859
Digteren H. C. Andersen passerer gennem Vodskov.

Ikke bare på frimærke, men måske også i virkeligheden.

D. 22. august 1859 skriver H. C. Andersen i et brev til sin ven Edvard Collin:
"Igaar morges kjørte jeg fra Frederikshavn over Sæby, Gad ventede mig der, men jeg følte mig for angrebet til at gjøre nye Bekjendtskaber, selv laae han ogsaa syg, et daarligt Been, saa jeg kunde undskylde mig, imidlertid hørte Folk i de 10 Minutter jeg var i Sæby, at jeg var der og jeg fik venlige Indbydelser, mageløst hjerteligt har man modtaget mig i hele Nordjylland, Noget har De vel læst derom, men bedre kan jeg engang fortælle Dem det. Iaftes naaede jeg Nørre-Sundby, da jeg var i Baaden, sprang en tyk Mand ogsaa derud, men han faldt og stødte mig med sin ene Haand lige ind i Brystet paa Venstre Side, saa jeg følte Smerte derved og har endnu et Tryk der, som gjør mig ængstelig; jeg har i nat følt mig noget febril, og har det ikke godt, men nu bliver jeg her i Aalborg til paa Torsdag-Aften".

Mon ikke H. C. Andersen på turen fra Frederikshavn over Sæby til Nørresundby og Aalborg, passerede gennem Vodskov ad den nye landevej, der var anlagt i årene 1845-50?

- - o - -

Ca. 1905
Et over 100 år gammelt postkort med Jernbanegade (Smedepladsen) er dukket op.
Klik for stor størrelse.Klik for stor størrelse.
Læs en nærmere beskrivelse og datering ved at klikke på motivet til venstre.

- - o - -

To postkort ændret i dateringen
Med fremkomst af et luftfoto, ikke postkort, fra Vodskov, der med sikkerhed kan dateres til 1954/55, skal to postkort have et par år mere på bagen.
På postkortet med Vodskov Møbelfabrik er fabrikken endnu ikke udvidet med en ekstra treetages tilbygning ud mod Grønningen.
På ovennævnte luftbillede fra 1954/55 har udvidelsen fundet sted,hvilket betyder at postkortet er et par år ældre.
Postkortet har på bagsiden nummer 92096.
Da postkortet med Herregården "Engholm" har nummer 91951, må det antages at begge postkort er både fotograferet og produceret tidsmæssigt tæt på hinanden.
Begge postkort er eneret Sylvest Jensen, Hillerød.
Sylvest Jensen's Luftfoto er uden tvivl det mest kendte private luftfotofirma i Danmark.
Arkivet efter firmaet, der i 1989 blev købt af Det Kongelige Bibliotek, består af 1.400.000 optagelser fra hele landet.
Sylvest Jensen igangsatte systematiske optagelser i 1935, men langt de fleste optagelser er fra tiden efter 1950.

Ca. 1952
Klik for stort billede.    Klik for stort billede.
Vodskov Møbelfabrik.

Klik for stort billede.     Klik for stort billede.
Herregården "Engholm"

- - o - -

Ca. 1931
Et, i nyere tid, ukendt julekort fra Vodskov, med indgraveret "Glædelig Jul" i motivet, er kommet for dagens lys.
Julekortet er det tredje i en lille serie fra omkring 1931. Klik her for at de andre.
Klik for stort billede.  
Klik for stort billede.
"Hjørnet", eller "Blækhuset" som undertegnede husker det, var beliggende på Kirkevej 49 (Vodskov Kirkevej 49) ved siden af Vodskov Skole.
Huset blev fjernet i forbindelsen med opførelsen af en brugs omkring 1962.


- - o - -

1919-20

Jernbanemærker med overtryk fra Aalborg Privatbaner udgivet i 1919-20.
(Oversigt over jernbanemærker der kunne anvendes på Vodskov Station)

 
- - o - -

I den store serie på mindst 18 postkort (serienumre 32259-76) udsendt ca. 1964,
er der dukket et postkort op med nr. 32267 med skolebestyrerboligen på Forsorgscentret.
 
Postkort fra ca. 1964
Klik for stort billede    Klik for stort billede.
"Forsorgscentret": Skolebestyrerboligen. - 32267. - Stjerne-Foto Århus C.
 

- - o - -

Postkort fra ca. 1960
Klik for stort billede.   Klik for stort billede.

Slagtermester Tyrrestrups villa på Drøvten 7.
 

- - o - -

Seks personer skulle nu være genkendt på det over 50 år gamle postkort fra skolegården på Vodskov Skole.
Klik på billedet for at se hvem.

Klik for kæmpestort billede. 6410 x 1005 pixel.
Har du tilføjelser, send venligt en mail til
kontakt@vodskov-posthistorie.dk
 

- - o - -

Stempeloversigten er udvidet med to stempeltyper.
    
Stemplerne er anvendt i hhv. Langholt og Vester Hassing,
der var underlagt Vodskov Postkontor.
 

- - o - -

23. 9. 1953
Postkvittering for indbetaling af Vodskov Møbelfabrik.
Klik for stort billede.

Klik for stort billede.

- - o - -

Nærmere datering
Motivets alder er ændret fra ca. 1920 til 1923-27.
Slagter Tyrrestrup, hvis navn er skrevet på butiksruden, se udsnit, åbnede forretningen omkring 1923 og flyttede over gaden til Sæbyvej 2 (Vodskovvej 42) ca. 1927.
Klik for stort billede.
Tyrrestrup's slagterforretning, Sæbyvej 7. (Vodskovvej 51)

- - o - -

Ca. 1964
I en serie på minimum 17 postkort, udgivet af Stjerne Foto i Aarhus,
er et af de "ukendte" postkort med motiv nr. 32266 "Forsorgscentrets skolehjem" kommet for dagens lys.
Klik for stort billede.   Klik for stort billede.
Postkortet har antagelig haft en hvid kant, der er klippet af.
Se flere postkort fra Forsorgscentret.

Frankostempel fra Forsorgscentret.
Ovenstående postkort er annulleret med frankostempel nr. 312.

Bogstaverne "AV" i reklameklichéen yderst til venstre, kan enten betyde
Aandsvageanstalten Vodskov eller Anstalten Vodskov, evt. med omvendt ordstilling.
Skulle nogen have tilsvarende eller andre typer frankostempler fra Vodskov, kontakt@vodskov-posthistorie.dk


- - o - -

1921-26
Brev afsendt fra Aandsvageanstalten v. Vodskov
Klik for stort billede.    
   
Modtageren er Kongerslev-Komdrup Sogneraad pr. Kongerslev.
Brevet er uden indhold.

- - o - -

Ca. 1964
Klik for stort billede.    Klik for stort billede.
Skolevej (Granlunden). 32260 - Stjerne-Foto Århus C.

- - o - -

Ca. 1960
Luftbillede af det nyopførte Epileptikerhjem "Attruphøj".
Klik for stort billede.    Klik for stort billede.
Desværre er postkortet med flere folder og lidt nusset.


- - o - -

28. 7. 1909
Postkort sendt til en Bertha Lundstrøm, Møgelbjerg, Vodskov.
Klik for billede for stor størrelse.
Oplysninger vedr. denne frk. Lundstrøm på Møgelbjerg modtages gerne på: kontakt@vodskov-posthistorie.dk
Klik på postkortet for stor størrelse.

- - o - -

5. 12. 1942

Mangel på meget under krigen, også brudeslør.
Klik på billedet for stor størrelse.
Udsnit af et tre siders langt brev skrevet under krigen af en Marie Urth, Vodskov, til en veninde på Abildhøj Skole pr. Præstø
Brevet er afsendt fra Vodskov d. 5. december 1942 og frimærket er annulleret i toget (Tog 32), mellem Vodskov og Aalborg.
Klik på brevindholdet for at læse udsnittet.
 

- - o - -


Beskadiget annulleringsstempel fra Aalborg - Sæbybanen.

Ubeskadiget stempel type BRO II-e-1, anvendt d. 29. 7. 1958

   
Tre eksempler på beskadiget stempler type BRO II-e-1 - anvendt i perioden fra d. 31. 10. 1960 til d. 20. 9. 1962. Alle med tognummer 34.
Ingen behøver at have gået i Vodskov Skole, for at kunne regne ud, at stemplet er blevet beskadiget i perioden mellem d. 29. 7. 1958 og d. 31. 10. 1960.

  - - o - -

Komplet oversigt over alle poststempler underlagt Vodskov Postkontor
samt bureaustempler anvendt på Vodskov - Østervraabanen samt på Aalborg - Sæbybanen.

Se samlet stempeloversigt

- - o - -

10. august 1919
Brev afsendt fra Vodskov Aandssvageanstalt.
Klik på brevet for stort billede.    Bagsiden kan ikke forstørres.
Modtageren er Kongerslev-Komdrup Sogneraad pr. Kongerslev.
Brevet er uden indhold.

- - o - -

70'erne.
Oplysninger om Vodskov Camping Østervang (Vodskovvej 110) modtages gerne.
Klik for stort billede.    Klik for stort billede.
Vodskov Camping Østervang.  Nr. 37381.


- - o - -

29. november 1938
Stempeloversigten er udvidet med stempeltype BRO IIe-3.

Udsnit af postkort afstemplet i tog 32,  d. 29. 11. 1938.
Bureaustemplet kendes anvendt på strækningen mellem Aalborg og Sæby i perioden mellem d. 7. 11. 1937 og d. 3. 6. 1946.
(Datoerne kan givetvis udvides i begge ender).


- - o - -

1949

Jernbanemærke med Aalborg Privatbaners banenet.
Klik for stort billede.
F. E. Bording A/S Kbhvn. Mærkat nr. 4656.
(Klik for forstørrelse).
 

- - o - -

1. 4. 1915

"Nordjyllands Forende Privatbaner" skifter navn til "Aalborg Privatbaner".

Første jernbanemærke der kunne anvendes i Vodskov efter navneskiftet.
(Oversigt over jernbanemærker)

17. januar 1936
Jernbanemærke afstemplet på Vodskov Station.

Pragtstemplet d. 17. 1. 1936.

- - o - -

Ny side:
Oversigt over stationer og trinbræt på
Vodskov - Østervrå og Nørresundby - Sæby - Frederikshavn banerne.

Klik for stort billede.
Jernbanemærke afstemplet på Vodskov Station d. 14. 6. 1941.
(I øvrig samme dag, som lokomotivfabrikken i Kassel, Henschel & Sohn GmbH, leverer lokomotiv nr. 25 000 til de tyske Rigsbaner).
 
- - o - -

Nye jernbanemærker fra Hjørring Privatbaner, som Vodskov - Østervrå banen var underlagt .

1939-46

(Oversigt over jernbanemærker der kunne anvendes på Vodskov Station)

- - o - -

7. august 1906
Klik for stort billede.
Postkort afsendt fra Vodskov til Horsens med hilsen på modsatte side.
(Motivet på forsiden er fra Moesgaard Mølle ved Aarhus).

- - o - -

1939-50
Jernbanemærker fra Hjørring Privatbaner, der var en overbygning af fire privatbaner,
der bl.a. omfattede Vodskov - Østervrå banen.


Hjørring Privatbaner udgav, inden Vodskov - Østervrå banen ophørte d. 31. 3. 1950,
27 jernbanemærker der kunne anvendes på Vodskov Station.

(Oversigt over jernbanemærker)

- - o - -

1939-51


1949-1966/67
Klik for stort billede.Klik for stort billede.Klik for stort billede.
Jernbanemærkerne med skinnebustoget blev udgivet med to forskellige værdier frem til 1966/67.
Læs mere ved at klikke på et af mærkerne.
(Oversigt over jernbanemærker der kunne anvendes på Vodskov Station)

- - o - -

1924
Klik for stort billede.
Udsnit af postruter i en del af Vendsyssel.
(Udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet 1924).

- - o - -

Ca. 1936
Klik for stort billede.
Den gamle Ford på billedet skulle tilhøre slagtermester Chr. Tyrrestrup Sæbyvej 2 (Vodskovvej 42), der også kørte taxi.
Fra benzinstanderen kunne der tankes Esso.
Læs mere.


Anonymisering
På forsendelser der er yngre end 25 år, er private personnavne og adresser anonymiseret under skanningen.
Ældre forsendelser kan pga. indholdet ligeledes være anonymiseret.
Fremsættes der ønske om at andre navne og adresser, herunder tekstindhold, bliver anonymiseret, respekteres dette naturligvis ved henvendelse til undertegnede.

Copyright
Hvis ikke andet er anført, er elektronisk gengivelse af frimærker, breve og grafiske motiver tilladt, med tydelig henvisning til denne hjemmeside med link.
Denne hjemmeside må ikke anvendes på en måde, så siderne kommer til at se ud, som om de er en del af en anden hjemmeside.
Skulle der på denne hjemmeside være anvendt materialer eller oplysninger, andre mener at have copyright på, kan der rettes henvendelse til undertegnede på nedenstående adresse.

Kredit
Tak til Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, og private samlere, der har bidraget med materialer og oplysninger til denne hjemmeside.

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - Mail: kontakt(SNABEL-A)vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.