Og lidt byhistorie illustreret med postkort, breve, frimærkestempler og jernbanemærker.

KRONOLOGISK OVERSIGT
1400   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970    1980   1990   2000

FRIMÆRKESTEMPLER     NAVNE- OG STEDREGISTER      PORTOTAKSTER     OPDATERINGER

JERNBANEMÆRKER      JERNBANERNE  

X

Klik for ekstra stort billede.
Til Kjær Herreds Contoir i Nørresundby. Befalet Indsendt. P. Møller. Sognefoged i Hammer.
Brevet er afstemplet med lapidarstempel "AALBORG" (type LAP IIa-1), der kendes anvendt i perioden 16. 8. 1870 til 11. 6. 1873.
Da der på brevet er anført "Befalet Indsendt", skal der, ud over de 4 skilling der er skrevet med rødkridt, ikke betales efterporto.
Hvorfor brevet skal til Aalborg inden det igen skal retur over Limfjorden til Nørresundby, kan der være mange forklaringer på.
P. Møller var sognefoged i Hammer fra 1853 til 1856 samt fra 1865 til 1873.


 Klik på brevet og se det i stor størrelse

 X


Har du tilføjelser, rettelser eller kommentarer til denne side, kontakt venligst undertegnede.


EFTERLYSNING
Frimærker afstemplet i Vodskov, samt postkort og breve der er afsendt fra Vodskov købes eller lånes til udbygning af denne hjemmeside.
Dubletter af postkort og breve m.v. der er vist på denne hjemmeside, har ligeledes interesse, når disse har været afstemplet i Vodskov.

Kurt Sørensen - Dalvangen 4 - 8600 Silkeborg - Tlf. 86 800 800 - kontakt@vodskov-posthistorie.dk

Besøg også min hjemmeside www.1939-45.dk,
der på over 800 sider viser filatelistisk materiale om 2. verdenskrig og optakten til denne.